Kategoriarkiv: Organisasjon

SPOND – Endring av funksjonalitet

SPOND – Endring av funksjonalitet

Speidergruppa har benyttet SPOND i et halvt år og gjort noen erfaringer som gjør at vi ønsker å endre funksjonaliteten noe.

Da vi tok i bruk spond, laget vi en inndeling hvor det ble laget flere undergrupper, patruljer og enheter. Foreldre og speidere ble lagt inn som likeverdige medlemmer i et felles medlemsregister. Tanken bak dette var at speidere kunne gi beskjeder internt i patruljer, til ledere, og foreldre skulle kunne stille spørsmål til ledere i appen. Vi tenkte også at påmeldinger til turer og arrangement skulle komme fra speiderene slik at vi hadde oversikt over hvem som ble med.

I ettertid ser vi at dette ikke var en god løsning. Foreldre svarte på vegne av barn, som igjen svarte for seg selv, og det hele ble veldig uoversiktlig.

Erfaringene gjør at vi ønsker å endre spond-funksjonen fra slik den er i dag til en «barnegruppe». Barnegruppe vil si at hver enkelt speider da blir «hovedmedlemmet» i SPOND og at det knyttes foreldre til denne speideren. Det vil da være mulig for foreldre å akseptere turer / møter på vegne av sitt barn. Dette vil også gjøre det lettere å bruke spond til for eksempel betaling av turer. Turer og aktiviteter kan da betales ved påmelding ved å registrere et betalingskort i appen.

Viktig:

  • Småspeidere vil ikke få anledning til å svare på invitasjoner selv. Disse vil heller ikke få invitasjon til nye spond, her er det kun foreldrene som kan svare på vegne av barnet.
  • Speidere og rovere får anledning til å svare på vegne av seg selv, og får invitasjon til nye spond. Men hver speider vil være knyttet til en eller to forelder/foresatt som vil se alle påmeldinger sitt barn har.
  • For de eldre speiderene er det mulig å tillate at disse selv aksepterer turer og møter, men foreldre vil fortsatt få beskjed om at de har meldt seg på noe.

Endringen medfører dessverre at det må opprettes en ny gruppe i SPOND. I løpet av en uke vil alle få invitasjoner til denne gruppen, og vi ber om at dere aksepterer på vanlig måte. Den gamle spondgruppen – 1Langesund Sjø – vil etter hvert kun bli brukt til båtreservasjon for de som har skipperklarering på båtene.

 

For spørsmål angående SPOND og bruk – ta kontakt med Kim Roar: krgb@live.no

Stiftelsen S/S Pontos avvikles 1. januar 2017

Med bakgrunn i de siste årenes økonomiske utvikling har styret i stiftelsen S/S Pontos har valgt å avvikle stiftelsen med virkning fra 1. januar 2017. Alle verdier inklusive båtene S/S Pontos og Viking tilbakeføres i henhold til vedtektene til 1. Langesund Sjøspeidergruppe.

Stiftelsen S/S Pontos ble opprettet i 1998 i hensikt å eie og drive et større fartøy for speidergruppa. Stiftelsen kjøpte inn den første Pontos i 1998, og fornyet til nåværende fartøy i 2009. I 2010 ble også Viking kjøpt inn av stiftelsen, til disposisjon for speidergruppa.
Stiftelsen har siden oppstarten hatt en god økonomi, i all hovedsak takket være inntekter fra bingodrift på Stathelle. Etter oppstarten i 1998 og noen år fremover var også Pontos sertifisert for chartertrafikk, og det ble gjennomført flere turer som gav stiftelsen ekstra inntekter.

Høsten 2015 meldte Tecnobingo at de ikke lenger ønsket Stiftelsen S/S Pontos som entrepenører i bingodriften. Begrunnelsen for avgjørelsen var at Tecnobingo ønsket å fortsette med entrepenører som bidro inn mot lolkalmiljø eller arbeid med barn og unge. Tecnobingo mente at Stiftelsen S/S Pontos ikke gjorde noe av dette. Stiftelsen protesterte på beslutnigen, men kom ingen vei med vår argumentasjon om at vi i høyeste grad støtter både lokalmiljø og arbeid med barn og unge.

Stiftelsen mistet dermed sin eneste sikre inntekt, og har i hele 2016 driftet på oppsparte midler, og det har ikke vært mulig for stiftelsens styre å finne alternative inntektskilder som kan erstatte bingodriften. Styret i stiftelsen ser dermed ingen mulighet til å opprettholde drift av stiftelsen i sin nåværende form etter de vedtekter stiftelsen har.

Med bakgrunn i dette har styret vedtatt å avvikle Stiftelsen S/S Pontos i henhold til lotteri-og stiftelsesloven §46 a) med virkning fra 1. januar 2017. Gruppetinget i 1.Langesund Sjø har gitt tilslutning til vedtaket.

Alle verdier tilhørende stiftelsen tilbakeføres til 1. Langesund Sjøspeidergruppe. Dette gjelder:
– Eierskap S/S Pontos NOR8531 / LD3926
– Eierskap Viking HAV385
– Kontantbeholdning Bamble & Langesund Sparebank inkl. låste midler til bryggeoppgradering.
– Båthenger NN5040

Overføring av midler og ansvarsforhold vil starte i januar 2017.

Stiftelsen har ved avviklingstidspunktet ingen kreditorer.

Det er opprettet et avviklingsstyre for stiftelsen, som er identisk med stiftelsens opprinnelige styre pr. oktober 2016
– Leder avviklingsstyre: Kim Roar Garstad-Berg
– Medlem: Sven Erik Isaksen
– Medlem: Morten Lippert
– Medlem: Vegard Lunde
– Medlem: Magne Svendsen

Andre forhold:
– Nettsidene www.pontos.no stenges ned innen utgangen av 2016
– E-postadresser mail@pontos.no avvikles innen 1. april 2017

Mer informasjon eller kontakt:
Avviklingsstyrets leder: Kim Roar Garstad-Berg, krgb@live.no , tlf 970 00 707