Informasjon om smittevernhåndtering på speidermøter.

Gjeldende pr. 19. august og inntil ny beskjed blir gitt:

Speidergruppa forholder seg til myndighetenes retningslinjer for arrangement. I retningslinjene gis det unntak fra 1-meters reglen for blant annet leir, møter, etc for personer under 20 år inklusive de lederne/arrangørene som er nødvendig for å gjennomføre arrangmentet.

Bamble Kommune registrerer og følger opp alle arrangement hvor mer enn 20 personer er samlet i kommunen. De ukentlige møtene for speiderne (troppen) er meldt inn via kommunens meldeskjema, og er akseptert gjennomført.

For speidermøtene vil det si at vi kan gjennomføre seilmøter og innemøter som vanlig, men med enkelte tiltak for å begrense smittespredning:

  • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg ute på brygga under møter. Foreldre og andre må oppholde seg på utsiden av «sperringene».
  • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.
  • Det skal utvises god hygiene under speidermøter, alle må vaske hender før og etter speidermøter.
  • Hvis du har symptomer på influensaliknende sykdom (halsvondt, feber, forkjølelse, etc), skal du ikke delta på speidermøter.
  • Det tilrettelegges for mulighet til håndvask / spriting for de som ønsker det.
  • Speiderne er delt inn i patruljer, og har tildelt sine båter. Det vil være begrenset fysisk kontakt mellom patruljene. Det er delt i barne- og ungdomsskole, og det er kun barn fra samme skolekrets som deltar på speidermøter. 

 

I de tilfeller hvor barna har familiemedlemmer som er i risikogrupper for covid-19 sykdom, må foreldre / foresatte vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på aktiviteter.

Legg igjen en kommentar