Månedlige arkiver: februar 2016

Kongshavn Sjøspeiderhavn

Ny sjøspeiderhavn i Langesund

 

Sjøspeiderene i Langesund har siden 1990 hatt båtplasser til våre båter ved Grenland Havn IKS sitt anlegg på Kuskjær. Endrede behov for GHV har ført til at speidergruppa i løpet av våren / sommeren 2016 må flytte sitt båtmateriell.
Speidergruppa har derfor inngått en langsiktig leieavtale med GHV for et bryggeområde i Kongshavn. Området er lokalisert helt nord i Kongshavn, og består av ca 40 meter kai pluss et større bryggeområde. Speidergruppas intensjon er at dette området på sikt skal utvikles til Sjøspeiderhavn for alle våre båter, og fungere som et samlingssted for alle våre maritime aktiviteter. Nøyaktig dato for overflytting vil bli kunngjort senere.
Speidergruppa har etablert en prosjektgruppe som har til ansvar å tilrettelegge for en optimal løsning sammen med Bamble Kommune og Grenland Havn. Prosjektgruppa består av Oddbjørn Hermansen, Silje Lunde og undertegnede.
Prosjektgruppa har identifisert tre hovedaktiviteter for tilrettelegging av området:
•Oppgradering av eksisterende brygge
•Utlegg av flytebrygge for småbåtene
•Oppføring av sjøbod / lager
Oppgradering av eksisterende brygge er påbegynt og vil fortsette utover våren, mens tillatelse til flytebrygge og oppføring av sjøbod/lager er under behandling hos Bamble Kommune og forventes påbegynt i løpet av året.
Tegninger over området og mer informasjon er tilgjengelig på speidergruppas hjemmesider http://1langesundsjo.no.
Dugnader
I forbindelse med oppgraderingen av brygge og senere bygging av bod har vi behov for arbeidskraft. Mye av jobben er allerede gjort, men rydding og legging av dekke vil fortsette utover vinteren og våren. Vi ønsker derfor at foreldre kan bidra med dugnadsinnsats for å gjennomføre jobbene. Av hensyn til jobbens omfang og tilkomst på stedet er det ikke nødvendig å samle sammen til store dugnader, men heller satse på mindre arbeidslag som kan tildeles en kveld hver.
Dersom alle foreldre kan bidra med minst en kveld hver i løpet av våren vil mye av arbeidet på bryggen være gjort. Det vil alltid være en arbeidsleder/speiderleder med på hver av dugnadene. Videresend gjerne spørsmål til evt andre som kan bidra med å tilrettelegge for at vi får et godt område for speiderene i Kongshavn. Det presiseres at dette IKKE er jobb for barn, det må være voksne/foreldre som utfører arbeidet.
Vi ber derfor om tilbakemelding fra den enkelte forelder på hvilken ukedag, evt helg eller spesifikke dager i løpet av mars / april som kan være aktuelt å bidra. Mest aktuelle dager for dugnad er tirsdag, torsdag og lørdag. Vi vil etter dette sette opp en plan for fordeling mellom de forskjellige. Tilbakemelding kan gjøres ved å sende mail til kimroar@pontos.no eller ta kontakt på telefon 970 00 707.
Ber også om snarlig tilbakemelding, helst innen 1. mars slik at vi kan starte oppsett av plan.
-kimroar