Månedlige arkiver: desember 2016

Landsleir Nord 2017 i Bodø

VÆR BEREDT for tidenes lengste landsleir med 14 dager på én uke! Nord er en landsleir for Norges speiderforbund og våre mange speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i Bodø.

Bodø ligger nord for polarsirkelen, der hvor sola ikke går ned om sommeren. Det blir en intens døgnåpen leir med lys døgnet rundt, korte avstander, leirbålskos og heftige opplevelser!

Gå til leirens web-side for mer info!

Leirkontingent:
Speidere, ledere og rovere: 2600 kroner
Fulltidsstab: 1600 kroner
Deltakelse på arbeidsleir gir rabatt på 25 % for hver uke før leir og 50 % rabatt for uka etter leir.

Transport:
Gruppeting har vedtatt at speidergruppa skal benytte fly tur/retur leiren. Leiren har booket plass på rutefly og chartret fly. Vi er garantert plass ved påmelding før 1.februar. Estimert pris er 1500kr per vei. På grunn av kapasitetsproblemer i Bodø så kan vi få tildelt fly fra og med ettermiddagen torsdag 29. juni. Alle som flyr, skal være hjemme igjen til søndag kveld 9. juli, og ingen må reise før avslutningsleirbålet fredag.

Støtte:
Speidergruppa søker diverse stiftelser og organisasjoner om leir- og reisestøtte. Gruppeting, i november, vedtok at speidergruppa garanterer for minst 1000kr i reisestøtte.

Dugnad:
Ved sommerlotteriet går første solgt loddbok til drift av speidergruppa. Ut over først loddbok går all loddsalget til å dekke loddselgers egen reise og leirkontingent.

Påmelding:

Ved påmelding skal det betales 1000kr til speidergruppas konto ( 2601.30.24099 ). Husk å merke betalingen med «Leir 2017» og speideren(e)s navn. Ved manglende betaling blir det ikke kjøpt flybillett til speideren og man risikerer da å måtte reise på egenhånd til Bodø. Ved eventuell avmelding fra leiren må man dekke kostnaden speidergruppa har med flybilletten.

Gi beskjed ved påmelding om du ikke skal fly begge veier! Hvis du ikke skal reise med speidergruppa noen av veiene så er ikke innbetalingen på 1000kr nødvendig.

Påmelding, med dokumentasjon på første betaling, til Oddbjørn senest 24. januar!