Månedlige arkiver: juni 2020

Ledige plasser i speidergruppa høsten 2020

Vil du bli sjøspeider? Speidergruppa har noen ledige plasser for småspeidere til høsten.

Småspeidere er de som starter i 3. eller 4. klasse på barneskolen. Vi tar primært inn barn som tilhører Langesund Skolekrets, men kan vurdere andre steder i Bamble dersom det er spesielle forhold eller tilhørighet til Langesund.

Småspeiderne har møter hver onsdag kl 17-18. I sommerhalvåret holder vi til i Kongshavn i Langesund, hvor hovedaktivitetene er å lære grunnleggende ro- og seiling, samt utforske havet og det som bor der.. På vinteren har vi møter på Speiderhuset på Nustad Gård, hvor vi lærer om natur, dyr og gjør aktiviteter sammen med andre!

Speiding er en sosial aktivitet og bidrar til å bygge vennskap, lære praktiske ferdigheter, i tillegg til å lære om natur og miljø. Se mer på Norges speiderforbund: https://blispeider.no/ for informasjon»

Vi kan ikke garantere plass til alle, men send en forespørsel til post@pontos.no, så setter vi barnet på venteliste og tar kontakt når det nærmer seg oppstart.

 

Sommertokt 2020

Det blir sommertokt!

Myndighetene har 17/6 gjort endringer i regelverket knyttet til aktiviteter for barn og unge i sommer:

«Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

..personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet..»

Vi har også fått tilbakemelding fra Kommunelege Anders Mølmen, som har gitt tilslutning til vår plan for gjennomføring av tokt.

Lederne i gruppa har diskutert og undersøkt med andre speidergrupper, og besluttet at det på bakgrunn av dette er mulig å gjennomføre tokt i sommer. Toktet er åpent for speidere (stifinnere og vandrere), innbydelse og informasjon er sendt i spond.

Minner om hovedreglene for all aktivitet:

  • Du skal ikke delta om du, eller noen i nær familie er syke.
  • Utvise god hånd- og hostehygiene.

 

Informasjon om aktiviteter i 1.Langesund Sjø – oppdatert 02.06.2020

Norges Speiderforbund har gitt klarsignal til aktiviteter som innebærer fysiske møter. Selv om  enkelte aktiviteter kan starte, vil det fortsatt være tydelige begrensninger og en felles forståelse om at vi fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vil vi etter beste evne legge til rette for noen aktiviteter i ukene fremover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

For alle aktiviteter i speidergruppa er det viktig at alle forholder seg til de reglene som til enhver tid gjelder, både avstandskrav og krav til hånd- og hostehygiene.

Møter:

Fra og med 3 juni gjennomføres seilmøter til vanlige tider: (møteinnkallinger kommer i SPOND)

  • 1700-1800 Småspeidere – Walker Bay-båter
  • 1800-2000 Stifinnere (barneskolen) – Askeladder og Walker Bay
  • 1800-2000 Vandrere (ungdomsskolen) – Maxiene
  • 2000-2100 Rover / ledermøte (Pontos)

For alle aktiviteter gjelder:

  • Du skal ikke delta på aktiviteter dersom du er syk, eller har noen i nær familie/husstand som er syke, eller har symptomer på luftveissykdommer.
  • Alle speidere, ledere og foreldre skal vise god håndhygiene, med håndvask der hvor det er mulig, eller håndsprit. Alle skal vaske hender grundig rett før de drar til, og etter at de kommer hjem fra speideraktiviteter.

 

Sommertokt 2020

Pr. 1 juni er det ikke avklart om vi kan gjennomføre sommertokt. Beslutning vil bli tatt så snart vi har oppdaterte retningslinjer fra forbundet.

Under et sommertokt er vi avhengige av å kunne overnatte i båtene, og bor dermed svært tett uten muighet for å overholde avstandskrav