Oppstart speider august 2020

Våren 2020 ble spesiell for de aller fleste. På grunn av restriksjoner fra myndighetene måtte vi også redusere og finne alternative måter å gjennomføre aktiviteter på. Noe ble dessverre avlyst, men vi klarte å gjennomføre seilmøter og sommertokt i noe begrenset omfang og program.

I slutten av juni kom imidlertid en viktig avklaring fra myndighetene som fortsatt er gjeldende; At avstandskravet på 1 meter kan fravikes for personer under 20 år (og arrangørene) som deltar på fritidsaktiviteter. Dette var en svært viktig avklaring for oss, da den gir åpning for at vi kan gjennomføre møter, turer og seilaser mer eller mindre som normalt.

Bamble Kommune har en sær-regel som sier at alle arrangement skal meldes til kommunen. Dette gjelder ikke ordinære møter eller samlinger der hvor det kun er deltakere under 20 år pluss ledere.

Aktivitetene høsten 2020 startes med dette som bakgrunn: Vi tar sikte på normal aktivitet, men ber om alles hjelp til å ivareta håndhygiene og smittevern. Er du syk – skal du ikke delta på speideraktiviteter.

 

Høsten 2020

Lederne er i gang med å planlegge høsten 2020.  Vi forsøker å starte seilmøtene litt tidligere enn vanlig denne høsten, slik at vi skal komme godt i gang med aktivitetene. Aktivitetene legges fortløpende ut i spond-appen. Minner om at spond er vår kommunikasjonskanal til speidere og foreldre, og ber alle om å følge med på informasjon her.

Småspeidere: Nytt av året er at vi for første gang tar inn 3.klasse i småspeideren. Innbydelse til nye medlemmer sendes ut ved skolestart. Oppstart for 3. klassingene vil være i uke 40.

De som starter i 4 klasse starter speidermøter 19 august. For småspeiderne vil det bli et foreldremøte i oktober. Møtet har til hensikt å «forberede» de nye speiderforeldrene (og småspeiderne) på hva vi gjør og hvordan gruppa driver.

Speidere/Troppen: Første møte for speiderne (5-10 klasse) er onsdag 19 august.  De som starter i 5. klasse er nå ferdig med småspeidertiden og starter som aspiranter i troppen 19 august. Aspirantene følger møter og aktiviteter til resten av troppen, men vil ha noe tilpassede aktiviteter frem mot speideropptaket før jul. Patruljene blir noe endret i høst. Informasjon om dette kommer på første møte.

Roverlaget: Roverlaget følger møtetider til troppen frem til høstferien (seilmøter). Rovere vil ha noe opplæring på Pontos og vil bidra som assistenter på troppsmøter og -turer.

Legg igjen en kommentar