Speidergruppa er tildelt Bamble Kommunes Barne- og ungdomspris

1 Langesund sjøspeidergruppe er tildelt Bamble Kommunes Barne- og ungdomspris for 2020. Prisen er tildelt for Speidergruppas innsats og arbeid med å gi barn og unge en fritidsaktivitet som er lærerik, utviklende og gir innsikt og forståelse i arbeid med lokalmiljø og vern av naturen.

Prisen er på 10.000 kroner, som ble overlevert under en enkel seremoni i Sentrumsgården onsdag ettermiddag.

Representantene fra gruppa: Marie (stfinnere) og Christian (Vandrerne) mottok pris og blomster sammen med enhetslederne i gruppa; Linda (småspeider), Oddbjørn (Tropp), Erik (foreldrelaget) og Kim Roar (gruppeleder).

«Det er med stor glede vi mottar denne prisen», sier gruppeleder Kim Roar Garstad-Berg. «Det er flott at vår organisasjon og vårt arbeid for barn og unge i Langesund blir lagt merke til og verdsatt av Bamble Kommune. Lederne i speidergruppa legger ned mye arbeid og tid for å gi barna et variert og lærerikt fritidstilbud, og denne tildelingen inspirerer oss til å fortsette det gode arbeidet. Vi har tro på at speideren som organisasjon og tilbud er med på å lære barna gode verdier og holdninger, og skal bruke prisen til å styrke våre aktiviteter og oppgaver. Prisen går til alle – speidere, ledere og foreldre – med en stor takk for arbeidet dere utfører i organisasjonen».

Legg igjen en kommentar