Det blir speiderleir!

De 4 speidergruppene i Bamble har lenge ventet og håpet at vi kan arrangere den planlagte speiderleiren på Bjørkøya 28.juni til 2.juli. I forrige uke fikk vi den endelige bekreftelsen fra Porsgrunn Kommune om at det er greit å gjennomføre leir – forutsatt at smittetrykket i området er akseptabelt under leiruka, og at det ikke er noen særskilte tiltak i Grenland som stopper det.

 Lederne i de 4 speidergruppene har satt sammen en plan for gjennomføring som vi håper vil gi barn og unge en god opplevelse etter lang tid med avlyste aktiviteter. Samtidig skal vi gjennomføre dette på en trygg og sikker måte slik at vi unngår utbrudd av smitte og sykdom under leiren.

Dere kjenner alle til at kommunene i Grenland har forskjellige regler i forhold til arrangementer. Det er avklart mellom Norges Speiderforbund og FHI, og bekreftet av Porsgrunn Kommune at en speiderleir ikke anses som et arrangement. Dette er bestemt fordi en leir ikke er åpen for andre enn deltakerne. For eksempel har vi ikke tilskuere som en fotballturnering, og vil heller ikke ha noen «utskifting» under leiren. Dermed er en speiderleir definert som en fritidsaktivitet, og har pr nå en øvre grense på 200 deltakere.

For å sikre en trygg gjennomføring vil det si at vi ikke kan åpne for delvis deltakelse. De som er med på leiren må være med hele uken, og vi kan for eksempel ikke be med småspeidere til en overnatting under leiren. (Det er selvsagt mulig å reise hjem dersom man av en eller annen grunn må det).

I utgangspunktet er det fortsatt krav til avstand mellom deltakere, også på fritidsaktiviteter. Barn og unge kan fravike avstandskravet dersom gjennomføring av aktiviteten krever det, det vil si at vi kan bo i telt, men kanskje med litt redusert antall i hvert telt.

Speiderne er til vanlig inndelt i patruljer i de forskjellige speidergruppene. Hver patrulje er å anse som en kohort, og et av våre tiltak er at det er kun innenfor patruljen avstandskravet fravikes. Medlemmene i en patrulje sover i samme telt, men alle aktiviteter legges opp slik at det skal være mulig å holde avstand til andre patruljer.

Størrelsen på patruljene vil variere noe etter praktisk inndeling, hvilken alder de er, og hvilken gruppe de kommer fra. I i utgangspunktet vil ikke speidere som går på barneskolen i Langesund være i samme patrulje som speidere på for eksempel ungdomsskolen på Stathelle.

Lederne som er med på leir får litt strengere krav: Alle ledere må kunne holde minst en meter avstand til andre ledere, og benytte munnbind ved alle aktiviteter som krever mindre avstand enn dette (for eksempel ved matlaging, etc). Dette er nødvendig fordi lederne er mer «mobile» mellom patruljer og grupper.

Av samme grunner må vi be om at besøk fra foreldre / søsken underveis i leiren begrenses. Vi anbefaler at barna «leveres» ved avreise til leir, og hentes når vi kommer tilbake. Om noen ønsker å besøke oss underveis på leiren er det mulig, men da må foreldre følge de tiltak som er gjeldende på tidspunktet (for eksempel benytte munnbind og holde avstand til leirdeltakere).

Vi er trygge på at om alle følger disse retningslinjene – så skal vi klare å gjennomføre en trygg og fin leir med gode opplevelser for barna!

Minner også om at det er den enkelte foresattes ansvar å vurdere om de mener det er forsvarlig i forhold til egen helse- og familiesituasjon at barna deltar på leiren. Vi kan ikke ta spesielle hensyn for enkelte under leiren.

Praktisk informasjon om leiren finner dere her: Det blir speiderleir

Informasjon om rovertokt finnes her: Tokt havbraatt

Legg igjen en kommentar