Landsleir 2021 – Langesundsfjorden

i 2021 var det opprinnelig planlagt Landsleir i Østfold. Leiren skulle samle alle Norges speidere i en uke, men på grunn av Covid19 ble dessverre arrangementet avlyst…

For å kunne tilby speiderne en skikkelig leir, ble det gitt oppdrag ut til speidergrupper over hele Norge om å organisere mindre «underleire» på forskjellige steder gjennom hele sommeren. Konseptet «Agenda21» ble utarbeidet og planlegging pågår rundt om i hele landet.

    

Landsleir 2021

De fire speidergruppene i Bamble (Bamble, Herre, Stathelle og Langesund) planlegger en felles «landsleir».  Avklaring av sted pågår, det blir i nærområdet vårt.

Leiren:

En stor del av aktivitetene vil være viet til båt, seiling, kano, bading og sjøvett. Vi har bedt om å få Havbraatt på besøk i leiruken, og vil ha med alle båtene og kanoene våre til aktivitetene. Vi jobber med å avklare sted for leir, og håper å ha dette endelig klart til rett over nyttår.

 

Leirprogram og detaljer som pris, reise til/fra, osv er under utarbeidelse. Antakeligvis vil vi lage en stortropp på samme måte som kretsleirene. Det vurderes også om småspeiderne skal få komme på besøk, enten på dagstur eller en overnatting.

Leirkomiteen:

Leirkomiteen består av ledere fra alle speidergruppene, hvor gruppene har fått forskjellig ansvar:

  • Herre: Intendantur/mat
  • Stathelle: Teknisk / område
  • Bamble: Program/underholdning
  • Langesund: Program/sjøaktiviteter

Fra Langesund deltar Oddbjørn og KimRoar i leirkomiteen.

Plan:

  • Januar 2021 – Informasjon om leir og påmelding
  • Mars 2021 – påmeldingsfrist til leir