Oppstart speidermøter høsten 2018

Speidermøtene starter denne uken.

Onsdag 22. august er første møtedag:

 • Kl 1700 for småspeidere (de som begynner i 4. og 5. klasse denne høsten)
 • Kl 1800 for speidere (de som begynner i 6 klasse og eldre denne høsten)

Oppmøte for begge vil være på speiderbrygga i Kongshavn. Husk redningsvest.

Roverene vil ha et eget opplegg, men er velkomne til å delta på seilmøter og patruljemøter hver onsdag kl 18.

Kalenderen vil etterhvert bli oppdatert med terminliste og aktiviteter. Følg også med på SPOND for informasjon.

Informasjon om kretsbanner konkuranse – 20-22 april

Litt informasjon om helgens kretsbanner konkuranse:

Årets konkurranse foregår i området rundt 1.Heistad sitt klubbhus og leirområde. Det pågår fotballturnering i nærheten samme helg, så derfor kan det bli noe kø lørdag og søndag.

Innsjekk foregår ved speiderhuset fredag mellom kl 18 og 21. Avstigning for speidere ved Lundedalen fritidsklubb, speiderne går selv med eget utstyr til speiderhuset.

Premieutdeling og avslutning ved leirområdet på søndag ca. klokka 15:00. Henting må skje ved Lundedalen Fritidsklubb.

På grunn av snøforhold kan ekstra skotøy, varme støvler være gunstig. Orienteringen vil forgå i områder med snø, og de som skal løpe orientering må velge klær og sko i forhold til dette. Pakking av privat utstyr som til ordinær helgetur for årstiden.

 

Program:

Fredag 20.april 2018

Klokka Økt/tema

18:00

20:00 Åpning av helgen Innrykk, innsjekk

22:30 Ro i leiren

Lørdag 21.april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost

08:00 Morgensamling/flaggheis/Åpning

08:30 Peff møte

09:00

09:45 100 teori spørsmål

10:00

12:30 Orientering 2 løper, resten teori LUNSJ

12:30

15:15 Praktisk oppgave

15:30

18:30 Matlagingskonkurranse

19:00 Leirbål

22:30 Ro i leiren

Søndag 22. april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost Frokost, husk å smøre niste til rundløype

08:00 Scouts own/flaggheis St.Georg som ramme

08:30 Peff møte

09:00

14:00 Rundløype Kl:12:00-12:30 stoppes konkurransen for matpause

Fritid/venteoppgaver

15:00 Avslutning felles

15:30 Hjemreise

SPOND – Endring av funksjonalitet

SPOND – Endring av funksjonalitet

Speidergruppa har benyttet SPOND i et halvt år og gjort noen erfaringer som gjør at vi ønsker å endre funksjonaliteten noe.

Da vi tok i bruk spond, laget vi en inndeling hvor det ble laget flere undergrupper, patruljer og enheter. Foreldre og speidere ble lagt inn som likeverdige medlemmer i et felles medlemsregister. Tanken bak dette var at speidere kunne gi beskjeder internt i patruljer, til ledere, og foreldre skulle kunne stille spørsmål til ledere i appen. Vi tenkte også at påmeldinger til turer og arrangement skulle komme fra speiderene slik at vi hadde oversikt over hvem som ble med.

I ettertid ser vi at dette ikke var en god løsning. Foreldre svarte på vegne av barn, som igjen svarte for seg selv, og det hele ble veldig uoversiktlig.

Erfaringene gjør at vi ønsker å endre spond-funksjonen fra slik den er i dag til en «barnegruppe». Barnegruppe vil si at hver enkelt speider da blir «hovedmedlemmet» i SPOND og at det knyttes foreldre til denne speideren. Det vil da være mulig for foreldre å akseptere turer / møter på vegne av sitt barn. Dette vil også gjøre det lettere å bruke spond til for eksempel betaling av turer. Turer og aktiviteter kan da betales ved påmelding ved å registrere et betalingskort i appen.

Viktig:

 • Småspeidere vil ikke få anledning til å svare på invitasjoner selv. Disse vil heller ikke få invitasjon til nye spond, her er det kun foreldrene som kan svare på vegne av barnet.
 • Speidere og rovere får anledning til å svare på vegne av seg selv, og får invitasjon til nye spond. Men hver speider vil være knyttet til en eller to forelder/foresatt som vil se alle påmeldinger sitt barn har.
 • For de eldre speiderene er det mulig å tillate at disse selv aksepterer turer og møter, men foreldre vil fortsatt få beskjed om at de har meldt seg på noe.

Endringen medfører dessverre at det må opprettes en ny gruppe i SPOND. I løpet av en uke vil alle få invitasjoner til denne gruppen, og vi ber om at dere aksepterer på vanlig måte. Den gamle spondgruppen – 1Langesund Sjø – vil etter hvert kun bli brukt til båtreservasjon for de som har skipperklarering på båtene.

 

For spørsmål angående SPOND og bruk – ta kontakt med Kim Roar: krgb@live.no

Informasjon om Sjøspeiderleir 2018

Sommeren 2018 arrangerer Nettverk for sjøspeiding en fantastisk leir
på Lindøy i Ryfylke. Både sjøspeidergrupper og landspeidergrupper som
ønsker en minnesrik uke der samhold, sjøvett og seiling er stikkord,
er hjertelig velkomne !
Leiren går fra  lørdag 30. juni til hjemreise lørdag 7. juli. Vi lover
et variert og samlende program tilrettelagt etter den bakgrunnen og
erfaringen speideren har.

Leiren koster kr 2500 pr deltaker.

Endelig påmelding og innbetaling er 25 april 2018.

Innbetaling til kontonr. 26013024099.

Når dere har betalt så er dere påmeldt. Vi henter påmeldingen ut fra banken.

Til dere som har meldt dere på tokt kommer, det mere info etter hvert,
og innbetaling kommer senere.

Har noe spørsmål ta kontakt med Sven Erik eller Oddbjørn.

 

Info om leiren:

https://speiding.no/arrangementer/sjospeiderleir-2018-flagget-til-topps

 

Ryddedugnader i April.

Speidergruppa får også iår anledning til å gjennomføre ryddedugnader i Steinvika, på Ivarssand og på Langøya. Dette er gode inntekter til speidergruppa, vi oppfordrer alle som har anledning til å delta.

 

Steinvika (småspeidere)

Småspeidere og foreldre skal rydde i Steinvika Onsdag 25. april. Ta med rake / rive. Oppmøte på parkeringsplassen i Steinvika kl 17:00.

 

Ivarssand (speidere)

Speidere (troppen) og foreldre skal rydde på Ivarssand Onsdag 25 april. Ta med rake / rive og gjerne trillebår om noen har plass til det.. Lederne tar med griller, så ta med mat og drikke og sitteunderlag. Oppmøte på torvet kl 1800

 

Blomstergudstjeneste:

Blomstergudstjeneste i Langesund Kirke søndag 29 april. Møt opp i speiderskjorte og skjerf kl 10:45. Ta gjerne med noen vårblomster.

 

Langøyadugnad (alle)

Søndag 29 april er årets Langøyadugnad for småspeidere, speidere, rovere og foreldre. Oppmøte og avreise til Langøya etter blomstergudstjenesten : Kl. 1330 i Kongshavn. Ta med:

 • Rive/rake
 • Hansker
 • Redningsvest/seilervest
 • Grillmat og drikke + sitteunderlag.

 

Pinseleir 2018 – Grenland Krets

Grenland Krets innbyr til jubileumsleir i Fritidsparken i Skien helgen 18 – 21 mai (pinsehelgen).

Aktivitetene blir lagt opp etter antall og alder på deltakerene, men det vil være mulighet til å benytte alle fasiliteter i Fritidsparken (feks svømmehall, klatrepark, osv).

Leiren koster kr 600.- pr person og mat og alle aktiviteter er da dekket.

Mer informasjon og påmelding kommer på patruljemøtene, frist for påmelding til lederene er 23 mars (NB! ENDRET PÅMELDING PÅ GRUNN AV FRIST TIL KRETSEN).

 

Informasjon om Tokt og Sjøspeiderleir 2018

Sommeren 2018 arrangerer Nettverk for sjøspeiding en fantastisk leir på Lindøy i Ryfylke. Både sjøspeidergrupper og landspeidergrupper som ønsker en minnesrik uke der samhold, sjøvett og seiling er stikkord, er hjertelig velkomne !

Leiren går fra  lørdag 30. juni til hjemreise lørdag 7. juli. Vi lover et variert og samlende program tilrettelagt etter den bakgrunnen og erfaringen speideren har. 

Programmet blir delt opp i økter hver dag, og det blir seilende haik for alle i troppsalder, hovedleiren finner sted på Lindøy, en liten øy utenfor Stavanger, mens haikene blir på øyene rundt i Ryfylke. 

Både  Sjøspeidergrupper  og  sjøinteresserte  speidergrupper  er  invitert  til  å  bli  med. Under  mottoet  FLAGGET TIL TOPPS  skal  leirdeltakerne  vise  hverandre  og  folk  rundt  hva  sjøspeiding er. 

 Dette  er  noe  av  det  du  kan  oppleve  på  leiren:  

 • En  uke  med  gode  leiropplevelser 
 • Sjøhaik 
 • Variert  og  spennende  program 
 • Leirbål 
 • Ta  sjansen  (forhåndsoppgave  for  gruppe) 
 • Seiling  og  båtbruk 
 • Utfordringer  og  ny læring 

 

Tokt 

Det arrangeres felles tokt med flere andre sjøspeidergrupper fra øst- og sørlandet til og fra Stavanger.  Foreløpig seilingsplan er:  

Til Stavanger  Fra Stavanger: 
23. juni avgang fra Langesund til Tomøysundet  evnt  Lyngør  med st. Hansfeiring.   7. juli fra  Lindøy,  

 

24. Grimstad  7. juli Sirevåg 
25. Søgne/Ny Hellesund  8. juli Hidra/Lista,  
26. juni: Farsund  9. juli Korshavn/Sælør (Lindesnes) 
27. juni: Egersund  10. juli Søgne  evnt  Ternevika (Kristiansand) 
28. juni: Tananger  11. juli Grimstad  
29. juni: Skudeneshavn  12. juli  Nessundholmen (Kragerø) 
30: juni: Stavanger til Lindøy  13. Juli Ankomst Langesund 

Vi regner med å ta både Pontos og Kaldor med til Stavanger, og trenger mannskap begge veier. For de som ikke reiser med båter blir det busstransport til og fra Stavanger. Mer informasjon om tider kommer senere.

Priser: 

 • Tokt kr 200 pr døgn (1200 for toktet frem eller tilbake). Dersom mannskapssituasjon tillater kan det være mulig å mønstre av / på underveis. Den enkelte må da selv sørge for transport til aktuell havn. 
 • Leir kr 2500 pr deltaker (rabatter for søsken). Mer informasjon om dette kommer.  

 

Annen informasjon: 

Om leiren: https://speiding.no/arrangementer/sjospeiderleir-2018-flagget-til-topps

Sjøspeiding. No: http://www.sjospeiding.no/ 

Om Lindøy: https://no.wikipedia.org/wiki/Lind%C3%B8y 

For å starte planlegging av tokt og leir trenger vi en foreløpig oversikt over hvor mange som ønsker å være med på tokt, og hvor mange som regner med å bli med på leiren.  Merk at dette er IKKE en bindende påmelding, kun en undersøkelse for å fordele mannskap på båtene. Meld tilbake til lederene innen 1. mars for å angi ønske for tokt. (Det blir også delt ut informasjonsskriv på speidermøte).

 

 

 

 

 

  Sett kryss! 

Lifjell-tur 2 – 4 februar

Det blir Lifjell-tur fra fredag 02.02-04.02 for speidere i troppen! 

Vi har leid speiderhytta Speiderbo, som ligger 300 meter fra skianlegget ved Jønnbu på Lifjell.

Felles avreise fra ungdomsskolen fredag 18:00. Avreise fra Speiderbo søndag 14:00.

Turen koster 300,- per person, som dekker felles mat og hytteleie.

Lørdag blir det muligheter for å stå på ski i slalom bakken. Vi kommer til å dele oss slik at 
de som vil kan gå Langrenn.

Dagskort i skiheis koster 320,- kroner (7-15år). http://www.lifjell.no/Ski-og-bakke 
HUSK KEYCARD for de som har det!
Påmelding innen 24.01 kl. 18:00, på SPOND.

Informer om hvilken vei foreldre helst kjører og hva man har plass til av speidere og utstyr.

Vi oppfordrer alle til å la mobilen ligge hjemme og heller ta med seg et spill/kort.

Ta med:
Sovepose, laken
Innetøy
Håndkle og undertøysskift
To skift ulltøy
Kortstokk?
Gamasjer
Skibriller
«Leke i snøen» klær
Bortover- eller nedoverski eller snøbrett +støvler
Alpinhjelm
Key-card fra Skidata (elektronisk heiskort)
Solkrem, solbriller og evt skyggelue
Maks 100,- i godteri/kjeks/brus

SPOND – planleggingsverktøy for speidergruppa

SPOND er en app/nettside for å organisere aktiviteter i idrett, korps og grupper. I appen kan gruppene invitere til aktiviteter, dele informasjon og bilder, og ha direktemeldinger og gruppesamtaler mellom medlemmene. I motsetning til for eksempel facebook hvor all informasjon er åpen, er SPOND et lukket system hvor man må ha invitasjon for å kunne bli med i nettverket. Dette gjør det også mulig å gjennomføre betaling til turer og aktiviteter direkte i appen slik at vi ikke trenger kontanter/vipps/bankoverføring.

SPOND er tilgjengelig som app for iOS og Andriod, og i nettleseren

Arrangementer:

Alle medlemmer/foreldre i speidergruppa legges inn som medlemmer i de aktuelle gruppene / patruljene. Alle kan opprette aktiviteter og sende innkalling til utvalgte deltakere. Man kan velge om man skal ha påmelding hvor hver enkelt bekrefter deltakelse, eller om arrangementet er åpent uten påmelding.

Kalendersynkronisering:

SPOND kan settes opp til å synkronisere med din egen kalender i iOS/outlook/gmail eller liknende. Alle aktiviteter blir da synlige i kalenderen din.

Betaling av turer:

Det er mulig å legge til et betalingskort i appen slik at man kan betale deltakeravgift til turer. Pengene går rett til konto for speidergruppa.

NB! Det er ikke mulig å belaste betalingskort til andre ting enn deltakeravgifter, så det er trygt å legge inn et kort her..

Reservasjon av båtene:

Det er mulig å bruke SPOND til reservasjon av båtene. Tilgang her blir gitt til de som har skippergodkjenning på den enkelte. Legg inn klokkeslett og tidspunkt du planlegger å bruke båten.

SPOND erstatter da reservasjonssystemet vi tidligere hadde (30boxes.com)

Cashback:

Ved å registere et betalingskort i appen kan speidergruppa få en prosentandel av summen man handler for hos en av SPONDs partnere:

 • Peppes pizza
 • Cubus
 • Europris
 • M.fl.

 Info fra sidene til SPOND:

Koster det penger å bruke Cashback?

Nei, det er helt gratis å aktivere Cashback og det koster ikke noe ekstra å handle hos våre partnere.

Når gruppemedlemmer handler hos våre partnere får dere en prosentandel av kjøpesummen direkte til lagkassen. Alt gruppemedlemmene trenger å gjøre er å registrere sitt bankkontonummer i appen. Så registrerer Spond hver gang det blir fysisk handlet på en kortterminal hos en av våre partnere.

Medlemmer:

Alle ledere vil få administratortilgang til appen (tilgang til alle grupper), og alle foreldre / speidere vil få medlemstilgang.

Aktiviteter blir løpende lagt inn etter nyttår.

NB! www.1langesundsjo.no vil fortsatt være informasjonskanal for speidergruppa. SPOND er kun er verktøy for å organisere deltakelse på aktiviteter.

Invitasjon til deltakelse i SPOND kommer til registrert mailadresse i medlemslistene. Vi regner med å sende ut invitasjoner innen utgangen av året. Det er frivillig å laste ned appen, men det anbefales å gjøre det for enklest mulig tilgang.