Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer i 1. Langesund Sjøspeidergruppe.

Innledning:

Speideren skal være en trygg, spennende og lærerik fritidsaktivitet for barn og unge. Både speidere og foreldre skal være trygge på at de er med i en organisasjon som prioriterer dette.

Nye medlemmer og foreldre møter ofte en aktivitet som er litt annerledes enn idrett og trening. I speideren er det sjeldent fokus på konkurranse og prestasjon, vi vektlegger i større grad inkludering, opplevelse og læring.

For nye speidere og foreldre er det mange ting å sette seg inn i. Denne siden beskriver litt av speiderarbeidet og ordene vi bruker, slik at det er litt lettere å forstå sammenhengen og oppbyggingen av vår organisasjon. Om det er spørsmål – ta gjerne kontakt med en av lederne i gruppa!

Felles stortropp – Langesund, Bamble og Herre

Sjøspeiderne i Langesund

1 Langesund speidergruppe ble dannet i 1915 og er en av de eldste speidergruppene i landet. Speidergruppa har stort sett vært i drift siden starten, med unntak av krigsårene 1940-1945, hvor speiding var forbudt i hele Norge.

På 70-tallet ble driften av gruppa noe endret – vi gikk over til å være sjøspeidere, og fokusere på sjømannskap, sjøvett og marine aktiviteter i tillegg til de vanlige programaktivitetene fra Norges Speiderforbund.

Speiding:

Speiding handler om friluftsliv, vennskap, samarbeid og egenutvikling. Det handler gleden av å bruke og ta vare på naturen. Det handler om å forlate naturen som om vi ikke har vært der, det handler om å oppleve vær og vind, det handler om å ha respekt for omgivelsene og det rundt oss. Det handler om å seile i mye og lite vind, bade i sommervarmt vann, gå i fjellet og overnatte i gapahuk. Det handler om å tenne bålet, lage mat og løse alle de oppgaver som må til for å få et lag til å fungere.

Navigasjonstrening

Opplevelsene man får gjennom speideren skaper holdninger og verdier man vil få nytte av senere i livet. Å kunne mestre seg selv, mestre samarbeid med andre og være en del av et sosialt fellesskap gir den enkelte en god bakgrunn for senere virke. Det viser seg for eksempel at deltakelse i speiderarbeid har en positiv betydning ved jobbsøknader senere i livet.

Organisasjonen – Norges speiderforbund

Speidergruppa er tilsluttet Norges Speiderforbund, som samler speidere fra hele landet under mottoet «Alltid Beredt». Forfundets formålsparagraf; «Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven,» er danner grunnlaget for hva vi ønsker at barn og unge skal oppnå med medlemsskapet i 1 Langesund Sjøspeidergruppe.

Blispeider forteller mye om innholdet i speiding.

Norges Speiderforbund har delt Norge inn i kretser, hvor Langesund tilhører Grenland Krets.

Grenland krets består av speidere fra kommunene Bamble, Kragerø, Siljan, Skien, Porsgrunn og Drangedal.

Bamblehaik på Langøya, november 2019

Organisasjon

Speideren er en hierarkisk organisasjon, hvor hvert enkelt ledd har ansvar og myndighet for sin enhet. Speidergruppa ledes av et gruppestyre som ledes av gruppeleder og består av lederne i de enkelte enhetene småspeider, tropp, roverlag og foreldrelag.

Gruppetinget er speidergruppas øverste organ, hvor alle medlemmer over 12 år har møterett. Alle ledere og rovere er medlemmer av gruppetinget. Medlemmer over 16 år har også bestemmelsesrett og kan stemme ved beslutninger. Gruppetinget ledes av gruppeleder.

Enhetslederne for småspeider, tropp, rover og foreldrelag har et eget ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for sin enhet.

Mer informasjon om inndelingen av gruppa finnes her:

Speidermetoden

Speidermetoden er en sentral del i speiderprogrammet og ledertreningen i Norges speiderforbund, og den utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen.

Mye av speidernes trening ligger i selve metodene som brukes, altså i hvordan vi gjør tingene. Speidermetoden, slik vi forstår den i Norges speiderforbund, ble vedtatt av Speiderstyret i 2003.

Speidermetoden består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar

Hvert av disse elementene kunne godt ha stått alene. For å forstå Speidermetoden er det imidlertid viktig å se hvordan elementene arbeider sammen samt å verdsette forbindelsen og prosessen som foregår mellom dem.

Når vi forstår sammenhengen mellom de forskjellige elementene, vil vi også gradvis bli kjent med og forstå viktigheten av at disse henger sammen. Resultatet blir at metoden «sitter i ryggraden» og dette blir den naturlige måten å drive speiderarbeidet på.

Høst-tokt med Pontos, 2019

Speiderløftet

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste til det.

Speiderloven

Speiderloven skal hjelpe medlemmene med å fokusere på hva som er spesielt med speideren og hvilke verdier man har.

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

St. Georg – speidernes skytshelgen

23 april hvert år feirer speidere over hele dagen St. Georgs dag og fornyer speiderløftet. Denne dagen er en markering av legenden om St. Georg som kjempet mot den onde dragen for å forsvare sin by og sin prinsesse. St. Georg er dermed speidernes ideal for å kjempe mot det som er dårlig og stå for det som er godt.

Speiderskjorta og bekledning

Speiderskjorta er forbundets offisielle plagg. Speiderskjorta har flere typer merker som beskriver tilhørighet til gruppe, enhet, ferdigheter, osv. Mer info om speiderskjorta finner du her, eller på forbundet sine sider. Alle speidere må ha speiderskorte og skjerf, dette brukes ved alle offisielle og sermonielle aktiviteter.

Bildet er hentet fra speiderbasen.no
http://speiderbasen.no/?side=omspeideren.drakt

I tillegg til speiderskjorte, har Langesund en egen «Pontosgenser» og «Pontos t-skjorte». Begge disse kan kjøpes av gruppa, ta kontakt med lederne.

Eldre sjøspeidere bruker også ofte Blåtrøya, som er en god og varm ulltrøye til bruk på sjøen.

Hvilket utstyr trenger dere å kjøpe?

Alle speidere må som minimum ha:

 • Speiderskjorte og skjerf (kjøpes på speider-sport.no )
 • Flytevest/Seilervest. Vi anbefaler en vanlig seilervest fordi barna ofte leker i vann. Oppblåsbar vest kan selvsagt også brukes, men vi har ikke mulighet til å pakke om vester dersom de skulle utløses på for eksempel møter eller turer.
 • Sovepose og liggeunderlag. Det er som regel ikke nødvendig med ekstrempose de første årene, det holder fint med en 3-sesongs pose (plussgrader).
 • Turtøy, som gode sko, vanntett jakke og bukse og godt mellom – og undertøy.
 • Kopp, bestikk og tallerken til turbruk.

Speidergruppa har det meste av fellesutstyr som kokesett, telt, osv, dette behøver den enkelte ikke kjøpe inn.

Speidergruppa og enhetene.

Småspeiderne

Småspeiderne ble før kalt «ulvunger», og er de minste speiderne. Du kan begynne som småspeider det året du begynner i 3 klasse. Noen speidergrupper har også tilbud helt ned til 1. klasse (beverspeidere), dett tilbudet finnes dessverre ikke i Langesund.

Barna er småspeidere de årene de går i 3 og 4 klasse. Alle småspeiderne er sammen i en gruppe og aktivitetene dreier seg mye om lek og moro, men også grunnleggende praktiske ferdigheter som å ro joller, bruke båter, finne ting i naturen, bruke kniv osv.

Mat på Leir – Lunde 2019

Troppen – stifinnere og vandrere:

Troppen består av speidere i alderen 10 til 16 år. Gruppen er delt i to, slik at de som går på barneskolen kalles stifinnere, og de som går på ungdomsskolen kalles vandrere.

Man begynner som stifinner det året man starter i 5 klasse. De fleste kommer da rett fra småspeiderne, og har en aspirantperiode før de formelt blir tatt opp som speidere og avlegger speiderløftet.

I Langesund deler vi stifinnerne i to eller tre patruljer: Måke, Lunde og Tjeld (antall patruljer avhenger av antall speidere). Det er ca 5 til 8 speidere i hver patrulje. Hver av patruljene vil ha sin Askeladd-båt til seiling og trening. På vinterstid vil stifinnerne ha oppgaver og aktiviteter tilpasset denne gruppen, men ofte sammen med resten av troppen.

Når man begynner på ungdomsskolen starter man som vandrer. Barna blir da fordelt mellom vandrerpatruljene; Ære, Havørn og Havsule.

Vandrerne bruker maxi77 som treningsbåter, og hver patrulje har ansvaret for sin båt.

I vandrerpatruljene vil de eldste speiderne være patruljeførere eller -assistenter. Disse vil ha et litt større ansvar for planlegging og gjennomføring av møter og aktiviteter.

Som patruljefører vil man få tilbud om å gjennomføre kurs i regi av Grenland Krets/Norges Speiderforbund, som er første del i det å lære ledelse og organisering. Det viser seg for eksempel at mange som starter som patruljeførere i speideren blir ledere i bedrifter senere i livet!

Rigging av Askeladder i Kongshavn

Roverlaget

Når ungdommene er ferdige med ungdomsskolen, går de over i roverlaget. Når speiderne kommer til dette punktet, skal de ha tillært seg kunnskap som er nødvendig for å drive speiderarbeidet videre på egenhånd. Roverlaget driftes av rovere selv, uten kontinuerlig oppsyn av ledere.

Roverlaget og noen av de eldste speiderne på tokt til Skagen og Sverige, 2019

Foreldrelaget

Foreldrelaget består av foreldrene til alle speiderne. Speideren er en dugnadsbasert fritidsaktivitet, og krever at foreldre bidrar til driften av speidergruppa.

Alle foreldre blir derfor tildelt et arbeidslag som har konkrete oppgaver innen brygge/båt, speiderhuset, økonomi eller aktivitetsstøtte. Mer info om dette finnes her: LINK

Lederlaget

Lederlaget er de voksne ledere og rovere som planlegger og tilrettelegger for gjennomføring av alle aktivitetene. Ledere er alltid med på leire, turer og aktiviteter, og har ofte med egne familier på turer.

I tillegg til de operative lederne som deltar på møter og turer, har vi også flere støtteledere som bidrar med vedlikehold av båter, brygge og hus.

Alle ledere har minst en grunnutdanning fra Norges Speiderforbund og skal ha godkjent politiattest for å kunne jobbe som speiderleder.

Aktiviteter og muligheter i speideren

En av hovedaktivitetene i speideren er å reise på tur. De store begivenhetene er landsleire og sjøspeiderleire. Leirene varer vanligvis ca en uke, men ledere og rover kan ha lengre opphold på arbeidsleire, i stabstjenester, osv.

Leirene er delt inn i 4 års sykluser:

2019 – Kretsleir i Lunde (Grenland krets)

2020 – Troppsleir/tokt – Sørlandet

2021 – Landsleir i Østfold

2022 – Sjøspeider Landsleir – Oslo

Osv.

Andre faste aktiviteter i 1.Langesund Sjø er for eksempel:

 • Vintertur til Lifjell i februar/mars. Skitur / alpint
 • Sommertur / Vårtokt i juni (Veaholmturen)
 • Tokt eller leir på sommeren
 • Høsttokt i september/oktober

Kontigent og kostnader

Det koster ca 1000 kr pr år (2019) å være medlem i speideren. Kontigenten betales til Norges Speiderforbund, som gir tilskudd til speidergruppene basert på antall medlemmer.

På turer og leire i egen regi, har 1.Langesund Sjø en kostpris på kr 200 pr døgn (2019), om annet ikke er informert. Dette dekker mat, leie av hytter, havneavgifter og drivstoffkostnader på båtene. Lederne mottar ingen form for kompensasjon/lønn for deltakelse på leire eller turer.

Landsleire/kretsleire osv kan ha andre satser, men prinsippet er at alle aktiviteter skal foregå til selvkost. Overskudd fra aktiviteter tilbakeføres til speidergruppene.

Til sist – bidrag og støtte fra foreldre

Lederne i gruppa bruker mange dager av sin fritid og ferie til å organisere og gjennomføre aktiviteter for barna, og mottar ingen form for kompensasjon for dette arbeidet. Vi ber derfor om støtte og hjelp fra foreldre for å kunne drifte speidergruppa.

Alle foreldre / foresatte regnes som medlemmer i foreldrelaget og blir tilknyttet en aktivitetsgruppe etter ønske eller behov. Hensikten med dette er å bidra til alle oppgaver tilknyttet driften av speidergruppa.

Speideren er ikke en plass hvor barna skal «plasseres» eller sendes på tur alene. I likhet med mange andre fritidsaktiviteter forventes det at foreldre deltar i barnas aktiviteter. Foreldre som ønsker å delta som ledere eller assistenter til speidergruppe er velkomne til det.