Agenda 2021 – Landsleir for Bamblegruppene

Påmeldingsfristen til årets speiderleir på Bjørkøya var 10 april. Det er nå påmeldt tilsammen nesten 70 speidere, rovere og ledere fra de 4 speidergruppene i Bamble!

Selv om mye er usikkert med tanke på covid-19 og smittevern, har vi stor tro på at vi skal klare å gjennomføre en flott speiderleir for bamblespeiderne i juni/juli. Det jobbes nå med å utarbeide program for leiren slik at vi får både spennende, varierte og morsomme aktiviteter på Bjørkøya!

Mye av programmet hentes fra Norges Speiderforbund og opplegget som var planlagt på landsleiren som skulle vært gjennomført i Østfold. Vi vil likevel sette vårt eget preg på leiren, og siden vi skal være ved kysten vil vi ha flere aktiviteter på sjøen. Pontos og Havbraatt skal seile hele leiruken, vi regner å ha med flere kanoer og de mindre seilbåtene til Langesund…

Leiren vil foregå på «campingplassen» på Bjørkøya. Det er toaletter, vann og strøm på øya, i tillegg til at vi får disponere en av Herøya Arbeiderforening sine hytter til stab og førstehjelp.

Det er imidlertid begrenset med plass til båter. Vi har plass til speiderbåtene, men det vil ikke være anledning til å delta på leiren med egne båter. De som ønsker dette, må benytte seg av de offentlige gjesteplassene på øya (koster 300 kr pr overnatting i havneavgift). Det vil heller ikke være anledning for speidere til å ta med egne småbåter, joller, skjærgårdsjeeper eller liknende.

Om kort tid skal leirkomiteen på befaring på øya. Etter dette vil det bli lagt ut informasjon og bilder som viser leirområdet og hvordan vi tenker å dele inn leiren og aktivitetsområdene.

Vi gleder oss til leir!

Påmelding til Agenda 2021

Påmelding til speiderleiren på Bjørkøya – Agenda 2021 er åpen!

Bruk skjema på denne siden for å melde på !

Leiren er åpen for alle stifinnere (5-7 klasse) og vandrere (8-10 klasse) i Bamble. Rovere og ledere melder seg på via samme skjema.

 

Covid-19 info:

Leiren planlegges og gjennomføres under forutsetning at smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet er akseptabel. Mer informasjon om dette vil komme i forkant av leiren, når vi har oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

Arrangementet meldes til Porsgrunn og Bamble kommuner i henhold til gjeldende praksis. Ved en eventuell avlysning vil deltakeravgiften bli refundert.

Speidergruppa er tildelt Bamble Kommunes Barne- og ungdomspris

1 Langesund sjøspeidergruppe er tildelt Bamble Kommunes Barne- og ungdomspris for 2020. Prisen er tildelt for Speidergruppas innsats og arbeid med å gi barn og unge en fritidsaktivitet som er lærerik, utviklende og gir innsikt og forståelse i arbeid med lokalmiljø og vern av naturen.

Prisen er på 10.000 kroner, som ble overlevert under en enkel seremoni i Sentrumsgården onsdag ettermiddag.

Representantene fra gruppa: Marie (stfinnere) og Christian (Vandrerne) mottok pris og blomster sammen med enhetslederne i gruppa; Linda (småspeider), Oddbjørn (Tropp), Erik (foreldrelaget) og Kim Roar (gruppeleder).

«Det er med stor glede vi mottar denne prisen», sier gruppeleder Kim Roar Garstad-Berg. «Det er flott at vår organisasjon og vårt arbeid for barn og unge i Langesund blir lagt merke til og verdsatt av Bamble Kommune. Lederne i speidergruppa legger ned mye arbeid og tid for å gi barna et variert og lærerikt fritidstilbud, og denne tildelingen inspirerer oss til å fortsette det gode arbeidet. Vi har tro på at speideren som organisasjon og tilbud er med på å lære barna gode verdier og holdninger, og skal bruke prisen til å styrke våre aktiviteter og oppgaver. Prisen går til alle – speidere, ledere og foreldre – med en stor takk for arbeidet dere utfører i organisasjonen».

Speideraktiviteter i corona-tider

Oppdatering 9 november 2020:

Retningslinjer og regler for hvordan lag og foreninger skal forholde seg til Covid19-situasjonen endres stadig. Tidlig i november ble det gitt nye restriksjoner og begrensninger for å hindre smittespredning, men i motsetning til våren 2020 er tiltakene i større grad rettet mot lokal håndtering. Fritidsaktiviteter er en viktig del av livet og den sosiale arenaen til barn og unge under 20 år, og det er stort fokus på å tilrettelegge for aktiviteter for denne aldersgruppen.

Speideren skal være et trygt sted å være. Både foreldre og speidere skal oppleve at det er trygt å sende barna på våre aktiviteter. Norges Speiderforbund følger retningslinjene som gis for organisert breddeidrett, hvor et viktig punkt er at vi kan fravike avstandsreglene i de tilfeller hvor aktivitetene krever dette. Det kan for eksempel være i forbindelse med møter og instruksjoner inne på huset, eller på turer i naturen hvor barna sitter/går med avstand mindre enn 1 meter.

Det oppfordres også til å ikke dele utstyr. Det vil i praksis si at alle speidere må ha med eget utstyr på speidermøtene (for eksempel kniv, skriveblokk, blyant, etc). I de tilfeller hvor vi benytter felles utstyr på huset, skal dette rengjøres mellom hver bruker. Lederne er ansvarlige for dette, men vi ber også om at alle speiderne hjelper oss med dette.

Det er imidlertid viktig å være klar over at vi ikke kan eliminere smitterisiko helt. Vi har ikke mulighet til å ta spesielle hensyn til enkeltpersoner, og dersom enkelte speidere har foresatte i risikogrupper, må de selv vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på våre aktiviteter.

Speidergruppa har jevnlig dialog med kommunelege Anders Mølmen, og følger hele tiden de rådene vi får fra kommunale myndigheter.  Vi tilpasser aktivitetsnivået til de reglene som gjelder til enhver tid, og flere kan derfor oppleve at det vil være forskjellige aktiviteter for de forskjellige patruljene.

Aktivitetene i speidergruppa er tredelt:

 • Småspeiderne (3-4 klasse på barneskolen)
 • Stifinnerne (5-7 klasse på barneskolen)
 • Vandrene (8-10 klasse på ungdomsskolen)

Småspeiderne har egne møtetider, mens stifinnere og vandrere har samme møtetid, men vil ha adskilte aktiviteter. For eksempel vil den ene gruppen være ute på tur/utemøte, mens den andre er inne på huset. De som er inne på huset vil også være delt i to, slik antallet nærkontakter vil bli redusert.

For å være i stand til å opprettholde aktivitetene i disse tider, trenger vi hjelp fra dere foreldre. Noen viktige retningslinjer må vi be dere om å være nøye med:

 • Dersom barnet er syk med influensaliknende symptomer (halsvondt, feber, forkjølelse), skal det IKKE delta på speideraktiviteter.
 • Dersom et familiemedlem i samme husstand av speideren tester positivt (for eksempel far/mor, søster), skal barnet ikke delta på speideraktiviteter.
 • Dersom en av våre speidere eller ledere skulle teste positivt på covid-19, vil aktivitetene i den gruppen barnet tilhører bli midlertidig stoppet.
 • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg på området under møter og aktiviteter. Foreldre og andre må oppholde seg i bilene eller utenfor gården når vi er på speiderhuset, eller utenfor brygga når vi er i Kongshavn.
 • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.

Informasjon om smittevernhåndtering på speidermøter.

Gjeldende pr. 19. august og inntil ny beskjed blir gitt:

Speidergruppa forholder seg til myndighetenes retningslinjer for arrangement. I retningslinjene gis det unntak fra 1-meters reglen for blant annet leir, møter, etc for personer under 20 år inklusive de lederne/arrangørene som er nødvendig for å gjennomføre arrangmentet.

Bamble Kommune registrerer og følger opp alle arrangement hvor mer enn 20 personer er samlet i kommunen. De ukentlige møtene for speiderne (troppen) er meldt inn via kommunens meldeskjema, og er akseptert gjennomført.

For speidermøtene vil det si at vi kan gjennomføre seilmøter og innemøter som vanlig, men med enkelte tiltak for å begrense smittespredning:

 • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg ute på brygga under møter. Foreldre og andre må oppholde seg på utsiden av «sperringene».
 • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.
 • Det skal utvises god hygiene under speidermøter, alle må vaske hender før og etter speidermøter.
 • Hvis du har symptomer på influensaliknende sykdom (halsvondt, feber, forkjølelse, etc), skal du ikke delta på speidermøter.
 • Det tilrettelegges for mulighet til håndvask / spriting for de som ønsker det.
 • Speiderne er delt inn i patruljer, og har tildelt sine båter. Det vil være begrenset fysisk kontakt mellom patruljene. Det er delt i barne- og ungdomsskole, og det er kun barn fra samme skolekrets som deltar på speidermøter. 

 

I de tilfeller hvor barna har familiemedlemmer som er i risikogrupper for covid-19 sykdom, må foreldre / foresatte vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på aktiviteter.

Oppstart speider august 2020

Våren 2020 ble spesiell for de aller fleste. På grunn av restriksjoner fra myndighetene måtte vi også redusere og finne alternative måter å gjennomføre aktiviteter på. Noe ble dessverre avlyst, men vi klarte å gjennomføre seilmøter og sommertokt i noe begrenset omfang og program.

I slutten av juni kom imidlertid en viktig avklaring fra myndighetene som fortsatt er gjeldende; At avstandskravet på 1 meter kan fravikes for personer under 20 år (og arrangørene) som deltar på fritidsaktiviteter. Dette var en svært viktig avklaring for oss, da den gir åpning for at vi kan gjennomføre møter, turer og seilaser mer eller mindre som normalt.

Bamble Kommune har en sær-regel som sier at alle arrangement skal meldes til kommunen. Dette gjelder ikke ordinære møter eller samlinger der hvor det kun er deltakere under 20 år pluss ledere.

Aktivitetene høsten 2020 startes med dette som bakgrunn: Vi tar sikte på normal aktivitet, men ber om alles hjelp til å ivareta håndhygiene og smittevern. Er du syk – skal du ikke delta på speideraktiviteter.

 

Høsten 2020

Lederne er i gang med å planlegge høsten 2020.  Vi forsøker å starte seilmøtene litt tidligere enn vanlig denne høsten, slik at vi skal komme godt i gang med aktivitetene. Aktivitetene legges fortløpende ut i spond-appen. Minner om at spond er vår kommunikasjonskanal til speidere og foreldre, og ber alle om å følge med på informasjon her.

Småspeidere: Nytt av året er at vi for første gang tar inn 3.klasse i småspeideren. Innbydelse til nye medlemmer sendes ut ved skolestart. Oppstart for 3. klassingene vil være i uke 40.

De som starter i 4 klasse starter speidermøter 19 august. For småspeiderne vil det bli et foreldremøte i oktober. Møtet har til hensikt å «forberede» de nye speiderforeldrene (og småspeiderne) på hva vi gjør og hvordan gruppa driver.

Speidere/Troppen: Første møte for speiderne (5-10 klasse) er onsdag 19 august.  De som starter i 5. klasse er nå ferdig med småspeidertiden og starter som aspiranter i troppen 19 august. Aspirantene følger møter og aktiviteter til resten av troppen, men vil ha noe tilpassede aktiviteter frem mot speideropptaket før jul. Patruljene blir noe endret i høst. Informasjon om dette kommer på første møte.

Roverlaget: Roverlaget følger møtetider til troppen frem til høstferien (seilmøter). Rovere vil ha noe opplæring på Pontos og vil bidra som assistenter på troppsmøter og -turer.

Ledige plasser i speidergruppa høsten 2020

Vil du bli sjøspeider? Speidergruppa har noen ledige plasser for småspeidere til høsten.

Småspeidere er de som starter i 3. eller 4. klasse på barneskolen. Vi tar primært inn barn som tilhører Langesund Skolekrets, men kan vurdere andre steder i Bamble dersom det er spesielle forhold eller tilhørighet til Langesund.

Småspeiderne har møter hver onsdag kl 17-18. I sommerhalvåret holder vi til i Kongshavn i Langesund, hvor hovedaktivitetene er å lære grunnleggende ro- og seiling, samt utforske havet og det som bor der.. På vinteren har vi møter på Speiderhuset på Nustad Gård, hvor vi lærer om natur, dyr og gjør aktiviteter sammen med andre!

Speiding er en sosial aktivitet og bidrar til å bygge vennskap, lære praktiske ferdigheter, i tillegg til å lære om natur og miljø. Se mer på Norges speiderforbund: https://blispeider.no/ for informasjon»

Vi kan ikke garantere plass til alle, men send en forespørsel til post@pontos.no, så setter vi barnet på venteliste og tar kontakt når det nærmer seg oppstart.

 

Sommertokt 2020

Det blir sommertokt!

Myndighetene har 17/6 gjort endringer i regelverket knyttet til aktiviteter for barn og unge i sommer:

«Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

..personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet..»

Vi har også fått tilbakemelding fra Kommunelege Anders Mølmen, som har gitt tilslutning til vår plan for gjennomføring av tokt.

Lederne i gruppa har diskutert og undersøkt med andre speidergrupper, og besluttet at det på bakgrunn av dette er mulig å gjennomføre tokt i sommer. Toktet er åpent for speidere (stifinnere og vandrere), innbydelse og informasjon er sendt i spond.

Minner om hovedreglene for all aktivitet:

 • Du skal ikke delta om du, eller noen i nær familie er syke.
 • Utvise god hånd- og hostehygiene.

 

Informasjon om aktiviteter i 1.Langesund Sjø – oppdatert 02.06.2020

Norges Speiderforbund har gitt klarsignal til aktiviteter som innebærer fysiske møter. Selv om  enkelte aktiviteter kan starte, vil det fortsatt være tydelige begrensninger og en felles forståelse om at vi fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vil vi etter beste evne legge til rette for noen aktiviteter i ukene fremover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

For alle aktiviteter i speidergruppa er det viktig at alle forholder seg til de reglene som til enhver tid gjelder, både avstandskrav og krav til hånd- og hostehygiene.

Møter:

Fra og med 3 juni gjennomføres seilmøter til vanlige tider: (møteinnkallinger kommer i SPOND)

 • 1700-1800 Småspeidere – Walker Bay-båter
 • 1800-2000 Stifinnere (barneskolen) – Askeladder og Walker Bay
 • 1800-2000 Vandrere (ungdomsskolen) – Maxiene
 • 2000-2100 Rover / ledermøte (Pontos)

For alle aktiviteter gjelder:

 • Du skal ikke delta på aktiviteter dersom du er syk, eller har noen i nær familie/husstand som er syke, eller har symptomer på luftveissykdommer.
 • Alle speidere, ledere og foreldre skal vise god håndhygiene, med håndvask der hvor det er mulig, eller håndsprit. Alle skal vaske hender grundig rett før de drar til, og etter at de kommer hjem fra speideraktiviteter.

 

Sommertokt 2020

Pr. 1 juni er det ikke avklart om vi kan gjennomføre sommertokt. Beslutning vil bli tatt så snart vi har oppdaterte retningslinjer fra forbundet.

Under et sommertokt er vi avhengige av å kunne overnatte i båtene, og bor dermed svært tett uten muighet for å overholde avstandskrav