Roveraktiviteter 2021

Norges Speiderforbund og aktivitetstilbudet som speidere gjelder i utgangspunktet frem til ungdommene fyller 15 år. Når ungdommene er ferdige med ungdomsskolen, er man ifølge programmet ferdig som speider og blir da ROVER.

Speidergruppa inviterer de som er fylt 15 år (de som går i 10.klasse våren 2021) til å delta på roveraktiviteter, som ROVERASPIRANTER. Hensikten er at dette skal være et bidrag til at våre aktiviteter fortsatt skal være et godt tilbud til ungdom over 15 år. Informasjonen går også til tidligere medlemmer slik at de kan vurdere om de vil prøve seg på dette tilbudet i 2021.

Det vil ikke være noen forventning om eller krav til å delta på speideraktiviteter i tillegg til roveraktivitetene, men roveraspirantene er selvsagt velkomne på alle speidermøter og turer. Som rover vil man derimot få litt andre oppgaver på speidermøtene, for eksempel være med på organisering, bidra til å lede gjennomføring og være leder for de mindre speiderne.

Roverlaget har mulighet til å benytte speidergruppas utstyr som turutstyr, lokaler, båter, osv, men vi forventer at man som rover deltar i vedlikehold og arbeid på materiellet. Deltakelse som lederassistent i speidergruppa er ønskelig, men ikke et krav for å være rover. Rovere kan også delta på dugnader (strandrydding, langøyadag, etc).

Hensikten med roverarbeidet er at ungdommene skal ha et fritidstilbud hvor de kan bygge videre på kunnskapen og holdningene som er gitt gjennom speiderprogrammet. Roverlaget er selvdrevet, de velger selv sin egen ledelse og velger sine aktiviteter. Rovermøtene er ikke et møte hvor lederne i gruppa skal fortelle eller vise noe, men heller et møte hvor ungdommene selv lager opplegget og bestemmer hva de vil gjøre. Roverprogrammet fra Norges speiderforbund gir forslag til aktiviteter og program, men det er ikke noe absolutt krav til å følge dette.

Roveraktiviteter foregår i stor grad uten voksne ledere tilstede, det er ungdommenes eget ansvar å planlegge og gjennomføre aktiviteter på en trygg og sikker måte. Lederne i speidergruppa vil være «guru» for roverne og bidra med hjelp til planlegging og gjennomføring, og kan holde instruksjon/læring når det er aktuelt. I de tilfeller hvor det blir snakk om overnattingsturer vil det vurderes i hvert enkelt tilfelle om voksne ledere skal være med eller ikke, men det forventes at ungdommene kan dra på tur alene.

Roverlaget har likevel «rapporteringsplikt» til gruppeleder for alle aktiviteter som gjennomføres i rover-regi, slik at lederne i gruppa har totaloversikt over hvor aktiviteter foregår.

På rovermøte 17 februar ble disse aktivitetene foreslått for 2021: (med forbehold om endringer)

 • Rovermøter ca hver 14. dag – onsdager kl 20 på speiderhuset frem til påske.
 • Mai / juni: Skippertrening på Pontos når seilmøtene starter
 • Juni: Kanotur med eller uten overnatting sammen med Bambleroverne.
 • 9/5: Dagstur til Klatreparken Bø eller i Skien
 • 25/6-27/6: Roverseilas med Havbraatt fra Kristiansand til Langesund
 • 28/6-2/7: Speiderleir på Bjørkøya. Rovere er med som mannskap på skøytene og som ledere på leiren.
 • Juli: Deltakelse på Norsk Roverleir på Hvaler (16-års grense) for de som har lyst til det..
 • August: Rovertokt med Maxiene i sommer
 • 1-2 oktober: Roverprøven og Roveropptak

I tillegg kommer muligheter for roveraktiviteter / turer i regi av kretsen og forbundet.

Pr 18/2 består roverlaget av:

 • Julie L (roverleder)
 • Martin (leder ass)
 • Erle (roveraspirant
 • Christian (roveraspirant)
 • Teodor (roveraspirant)
 • Jonas K (roveraspirant)
 • Henrik H (roveraspirant)

I tillegg fungerer Kim Roar som «guru/mentor» for roverlaget og bidrar med tilrettelegging av aktiviteter.

I første omgang legges det opp til rovermøter annenhver onsdag frem til påske, fra kl 20-21 (etter vanlige speidermøter på huset). Vi møtes i stua på huset, det blir en liten matbit og drikke.

Etter påske flyttes rovermøtene ned til Kongshavn, hovedoppgaver da vil være skippertrening og vedlikehold på Pontos. Møter settes opp i SPOND på vanlig måte under gruppen «ROVER».

Vi setter et mål for roverlaget: Roverene skal være istand til å seile Pontos til Sjøspeiderleiren i Oslo i juli 2022! Seiltrening og skipperutsjekk på Pontos er viktig og vil ha fokus kommende år.

Hvis noen av dere som nylig har sluttet i speidergruppa synes disse aktivitetene virker spennende, ta kontakt om dere vil delta!

Mer informasjon finnes på Norges Speiderforbund sine sider: https://speiding.no/speiderprogram/aldersgrupper/roverlag-rovere