Agenda 2021 – Lokal «landsleir» på Bjørkøya

i 2021 var det opprinnelig planlagt Landsleir i Østfold. Leiren skulle samle alle Norges speidere i en uke, men på grunn av Covid19 ble dessverre arrangementet avlyst…

For å kunne tilby speiderne en skikkelig leir, ble det gitt oppdrag ut til speidergrupper over hele Norge om å organisere mindre «underleire» på forskjellige steder gjennom hele sommeren. Konseptet «Agenda21» ble utarbeidet og planlegging pågår rundt om i hele landet.

    

Landsleir 2021

De fire speidergruppene i Bamble (Bamble, Herre, Stathelle og Langesund) planlegger en felles «landsleir».  Leiren vil være på Herøya Arbeiderforenings område på Bjørkøya i dagene 28 juni til 2 juli.

Leiren:

En stor del av aktivitetene vil være viet til båt, seiling, kano, bading og sjøvett. Norges Speiderforbunds seilskute, Havbraatt, vil være med på leiren, og en stor del av aktivitetene er lagt opp rundt seiling med Havbraatt og Pontos. 1.Langesund Sjø stiller med hele sitt båtmateriell – alt fra Maxi77 til kanoer.

 

Prisen for leiren blir 2.000 kroner, og leiren er åpen for stifinnere (5-7 klasse) og vandrere (8-10 klasse) speidere. I tillegg vil det bli egne oppgaver for rovere under leiren, og rovertokt med Havbraatt fra Kristiansand til Langesund helgen før leiren starter.

Leirkomiteen jobber nå med alle detaljer om gjennomføring. Dersom covid-19 situasjonen tillater det, vil vi organisere leiren som en stortropp på samme måte som kretsleir i Lunde 2019. Aktiviteter vil foregå på tvers av gruppene på dagtid, men overnatter i egne patruljer/grupper.

Bjørkøya:

Bjørkøya ligger rett på utsiden av Langesund/Stathelle, men tilhører Porsgrunn kommune. Områdene på øya administreres av Herøya Arbeiderforening, som eier flere hytter og en enkel campingplass.

Det er daglige avganger med ferge fra Brevik, se www.fergene.no for rutetider.

Leirkomiteen:

Leirkomiteen består av ledere fra alle speidergruppene, hvor gruppene har fått forskjellig ansvar:

 • Herre: Intendantur/mat
 • Stathelle: Teknisk / område
 • Bamble: Program/underholdning
 • Langesund: Program/sjøaktiviteter

Fra Langesund deltar Oddbjørn og KimRoar i leirkomiteen.

Plan:

 • Januar 2021 – Informasjon om leir og påmelding
 • Mars 2021 – Endelig påmelding til leiren legges ut
 • 10 april 2021 – Frist for påmelding
 • 1 juni 2021 – Betalingsfrist for leiravgift
 • 25 -27 juni – Rovertokt fra Kristiansand
 • 25-27 juni – Leder/roversamlinger på Bjørkøya
 • 28 juni – Oppstart leir

 

Covid-19 informasjon:

Leiren planlegges og gjennomføres under de tiltakene som vil være gjeldende på gjennomføringstidspunktet. Det vil si at program og aktiviteter tilpasses helt frem mot leiruken. Mer informasjon om dette vil komme næremere leir.

Dersom det blir nødvendig å avlyse leiren vil innbetalt deltakeravgift bli refundert.