Månedlige arkiver: februar 2018

Informasjon om Tokt og Sjøspeiderleir 2018

Sommeren 2018 arrangerer Nettverk for sjøspeiding en fantastisk leir på Lindøy i Ryfylke. Både sjøspeidergrupper og landspeidergrupper som ønsker en minnesrik uke der samhold, sjøvett og seiling er stikkord, er hjertelig velkomne !

Leiren går fra  lørdag 30. juni til hjemreise lørdag 7. juli. Vi lover et variert og samlende program tilrettelagt etter den bakgrunnen og erfaringen speideren har. 

Programmet blir delt opp i økter hver dag, og det blir seilende haik for alle i troppsalder, hovedleiren finner sted på Lindøy, en liten øy utenfor Stavanger, mens haikene blir på øyene rundt i Ryfylke. 

Både  Sjøspeidergrupper  og  sjøinteresserte  speidergrupper  er  invitert  til  å  bli  med. Under  mottoet  FLAGGET TIL TOPPS  skal  leirdeltakerne  vise  hverandre  og  folk  rundt  hva  sjøspeiding er. 

 Dette  er  noe  av  det  du  kan  oppleve  på  leiren:  

  • En  uke  med  gode  leiropplevelser 
  • Sjøhaik 
  • Variert  og  spennende  program 
  • Leirbål 
  • Ta  sjansen  (forhåndsoppgave  for  gruppe) 
  • Seiling  og  båtbruk 
  • Utfordringer  og  ny læring 

 

Tokt 

Det arrangeres felles tokt med flere andre sjøspeidergrupper fra øst- og sørlandet til og fra Stavanger.  Foreløpig seilingsplan er:  

Til Stavanger  Fra Stavanger: 
23. juni avgang fra Langesund til Tomøysundet  evnt  Lyngør  med st. Hansfeiring.   7. juli fra  Lindøy,  

 

24. Grimstad  7. juli Sirevåg 
25. Søgne/Ny Hellesund  8. juli Hidra/Lista,  
26. juni: Farsund  9. juli Korshavn/Sælør (Lindesnes) 
27. juni: Egersund  10. juli Søgne  evnt  Ternevika (Kristiansand) 
28. juni: Tananger  11. juli Grimstad  
29. juni: Skudeneshavn  12. juli  Nessundholmen (Kragerø) 
30: juni: Stavanger til Lindøy  13. Juli Ankomst Langesund 

Vi regner med å ta både Pontos og Kaldor med til Stavanger, og trenger mannskap begge veier. For de som ikke reiser med båter blir det busstransport til og fra Stavanger. Mer informasjon om tider kommer senere.

Priser: 

  • Tokt kr 200 pr døgn (1200 for toktet frem eller tilbake). Dersom mannskapssituasjon tillater kan det være mulig å mønstre av / på underveis. Den enkelte må da selv sørge for transport til aktuell havn. 
  • Leir kr 2500 pr deltaker (rabatter for søsken). Mer informasjon om dette kommer.  

 

Annen informasjon: 

Om leiren: https://speiding.no/arrangementer/sjospeiderleir-2018-flagget-til-topps

Sjøspeiding. No: http://www.sjospeiding.no/ 

Om Lindøy: https://no.wikipedia.org/wiki/Lind%C3%B8y 

For å starte planlegging av tokt og leir trenger vi en foreløpig oversikt over hvor mange som ønsker å være med på tokt, og hvor mange som regner med å bli med på leiren.  Merk at dette er IKKE en bindende påmelding, kun en undersøkelse for å fordele mannskap på båtene. Meld tilbake til lederene innen 1. mars for å angi ønske for tokt. (Det blir også delt ut informasjonsskriv på speidermøte).

 

 

 

 

 

  Sett kryss!