Månedlige arkiver: november 2020

Speideraktiviteter i corona-tider

Oppdatering 9 november 2020:

Retningslinjer og regler for hvordan lag og foreninger skal forholde seg til Covid19-situasjonen endres stadig. Tidlig i november ble det gitt nye restriksjoner og begrensninger for å hindre smittespredning, men i motsetning til våren 2020 er tiltakene i større grad rettet mot lokal håndtering. Fritidsaktiviteter er en viktig del av livet og den sosiale arenaen til barn og unge under 20 år, og det er stort fokus på å tilrettelegge for aktiviteter for denne aldersgruppen.

Speideren skal være et trygt sted å være. Både foreldre og speidere skal oppleve at det er trygt å sende barna på våre aktiviteter. Norges Speiderforbund følger retningslinjene som gis for organisert breddeidrett, hvor et viktig punkt er at vi kan fravike avstandsreglene i de tilfeller hvor aktivitetene krever dette. Det kan for eksempel være i forbindelse med møter og instruksjoner inne på huset, eller på turer i naturen hvor barna sitter/går med avstand mindre enn 1 meter.

Det oppfordres også til å ikke dele utstyr. Det vil i praksis si at alle speidere må ha med eget utstyr på speidermøtene (for eksempel kniv, skriveblokk, blyant, etc). I de tilfeller hvor vi benytter felles utstyr på huset, skal dette rengjøres mellom hver bruker. Lederne er ansvarlige for dette, men vi ber også om at alle speiderne hjelper oss med dette.

Det er imidlertid viktig å være klar over at vi ikke kan eliminere smitterisiko helt. Vi har ikke mulighet til å ta spesielle hensyn til enkeltpersoner, og dersom enkelte speidere har foresatte i risikogrupper, må de selv vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på våre aktiviteter.

Speidergruppa har jevnlig dialog med kommunelege Anders Mølmen, og følger hele tiden de rådene vi får fra kommunale myndigheter.  Vi tilpasser aktivitetsnivået til de reglene som gjelder til enhver tid, og flere kan derfor oppleve at det vil være forskjellige aktiviteter for de forskjellige patruljene.

Aktivitetene i speidergruppa er tredelt:

  • Småspeiderne (3-4 klasse på barneskolen)
  • Stifinnerne (5-7 klasse på barneskolen)
  • Vandrene (8-10 klasse på ungdomsskolen)

Småspeiderne har egne møtetider, mens stifinnere og vandrere har samme møtetid, men vil ha adskilte aktiviteter. For eksempel vil den ene gruppen være ute på tur/utemøte, mens den andre er inne på huset. De som er inne på huset vil også være delt i to, slik antallet nærkontakter vil bli redusert.

For å være i stand til å opprettholde aktivitetene i disse tider, trenger vi hjelp fra dere foreldre. Noen viktige retningslinjer må vi be dere om å være nøye med:

  • Dersom barnet er syk med influensaliknende symptomer (halsvondt, feber, forkjølelse), skal det IKKE delta på speideraktiviteter.
  • Dersom et familiemedlem i samme husstand av speideren tester positivt (for eksempel far/mor, søster), skal barnet ikke delta på speideraktiviteter.
  • Dersom en av våre speidere eller ledere skulle teste positivt på covid-19, vil aktivitetene i den gruppen barnet tilhører bli midlertidig stoppet.
  • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg på området under møter og aktiviteter. Foreldre og andre må oppholde seg i bilene eller utenfor gården når vi er på speiderhuset, eller utenfor brygga når vi er i Kongshavn.
  • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.