Sommertokt 2020

Det blir sommertokt!

Myndighetene har 17/6 gjort endringer i regelverket knyttet til aktiviteter for barn og unge i sommer:

«Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

..personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet..»

Vi har også fått tilbakemelding fra Kommunelege Anders Mølmen, som har gitt tilslutning til vår plan for gjennomføring av tokt.

Lederne i gruppa har diskutert og undersøkt med andre speidergrupper, og besluttet at det på bakgrunn av dette er mulig å gjennomføre tokt i sommer. Toktet er åpent for speidere (stifinnere og vandrere), innbydelse og informasjon er sendt i spond.

Minner om hovedreglene for all aktivitet:

 • Du skal ikke delta om du, eller noen i nær familie er syke.
 • Utvise god hånd- og hostehygiene.

 

Informasjon om aktiviteter i 1.Langesund Sjø – oppdatert 02.06.2020

Norges Speiderforbund har gitt klarsignal til aktiviteter som innebærer fysiske møter. Selv om  enkelte aktiviteter kan starte, vil det fortsatt være tydelige begrensninger og en felles forståelse om at vi fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vil vi etter beste evne legge til rette for noen aktiviteter i ukene fremover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

For alle aktiviteter i speidergruppa er det viktig at alle forholder seg til de reglene som til enhver tid gjelder, både avstandskrav og krav til hånd- og hostehygiene.

Møter:

Fra og med 3 juni gjennomføres seilmøter til vanlige tider: (møteinnkallinger kommer i SPOND)

 • 1700-1800 Småspeidere – Walker Bay-båter
 • 1800-2000 Stifinnere (barneskolen) – Askeladder og Walker Bay
 • 1800-2000 Vandrere (ungdomsskolen) – Maxiene
 • 2000-2100 Rover / ledermøte (Pontos)

For alle aktiviteter gjelder:

 • Du skal ikke delta på aktiviteter dersom du er syk, eller har noen i nær familie/husstand som er syke, eller har symptomer på luftveissykdommer.
 • Alle speidere, ledere og foreldre skal vise god håndhygiene, med håndvask der hvor det er mulig, eller håndsprit. Alle skal vaske hender grundig rett før de drar til, og etter at de kommer hjem fra speideraktiviteter.

 

Sommertokt 2020

Pr. 1 juni er det ikke avklart om vi kan gjennomføre sommertokt. Beslutning vil bli tatt så snart vi har oppdaterte retningslinjer fra forbundet.

Under et sommertokt er vi avhengige av å kunne overnatte i båtene, og bor dermed svært tett uten muighet for å overholde avstandskrav

Endring i kommunikasjonskanal for speidergruppa

Til alle speidere, rovere, foreldre og ledere i 1. Langesund sjøspeidergruppe:

Endring i kommunikasjonskanal for speidergruppa

Speidergruppa har det siste året har vi hatt flere måter å sende ut informasjon til medlemmene i gruppa: papirlapper, epost, spond og kalender/info på hjemmesidene 1langesundsjo.no. Vi ser at det er lett for at informasjon ikke kommer frem, blir ført dobbelt, eller feil i en kanal i forhold til en annen. For å sikre at det er rett informasjon som kommer ut, ønsker speidergruppa å ha en felles måte å gjøre dette på i fremtiden.

Gruppetinget besluttet derfor på møte 28. november å gå for SPOND som informasjonskanal om møter og andre aktiviteter i forbindelse med speidergruppa.

Alle planlagte aktiviteter og informasjon om møter vil fremover komme som aktiviteter eller arrangementer i SPOND. Den enkelte speider/forelder kan bekrefte deltakelse på møter, men det er ikke nødvendig å skrive innlegg til hele gruppa om at man ikke kommer av en eller annen grunn – det holder å melde seg av arrangementet. Beskjeder om arrangementet (for eksempel ta med grillmat eller spesielle ting på møtene) vil bli opplyst i arrangementet.

I og med at SPOND er valgt som primær informasjonskanal, oppfordrer vi alle som ikke har lastet ned appen til å gjøre dette. Om du velger å bruke spond, vil informasjon bli sendt til den registrerte e-postadressen, men vær obs på at du da ikke vil kunne få all info.

Tilgang til vår gruppe på spond? Bruk denne lenken: for å søke tilgang: https://group.spond.com/OWPTT

Hjemmesidene:

Hjemmesiden 1langesundsjo.no vil bestå, men denne endres til å bli en ren informasjonsside om speidergruppa. Kalenderen vil bli fjernet fra hjemmesiden og alle aktiviteter vil komme som arrangement i spond. Endringene vil bli utført innen årsskiftet 2018/2019. En forsmak på oppsett kan ses på www.pontos.no, hvor siden er under utvikling.

E-postadressene til lederne vil fortsatt være aktive.

Det er vurdert til at vi ikke benytter facebook på grunn av at det er mange som ikke har kontoer der. FB har i tillegg 13-års aldergrense, som gjør at vi ikke vil få med de yngre speiderene på dette. SPOND er en lukket plattform man må ha invitasjon for å delta på, og er vurdert å være et sikrere og mer fleksibelt alternativ enn facebook.

På vegne av lederene:

Kim Roar Garstad-Berg

Oppstart speidermøter høsten 2018

Speidermøtene starter denne uken.

Onsdag 22. august er første møtedag:

 • Kl 1700 for småspeidere (de som begynner i 4. og 5. klasse denne høsten)
 • Kl 1800 for speidere (de som begynner i 6 klasse og eldre denne høsten)

Oppmøte for begge vil være på speiderbrygga i Kongshavn. Husk redningsvest.

Roverene vil ha et eget opplegg, men er velkomne til å delta på seilmøter og patruljemøter hver onsdag kl 18.

Kalenderen vil etterhvert bli oppdatert med terminliste og aktiviteter. Følg også med på SPOND for informasjon.

Informasjon om kretsbanner konkuranse – 20-22 april

Litt informasjon om helgens kretsbanner konkuranse:

Årets konkurranse foregår i området rundt 1.Heistad sitt klubbhus og leirområde. Det pågår fotballturnering i nærheten samme helg, så derfor kan det bli noe kø lørdag og søndag.

Innsjekk foregår ved speiderhuset fredag mellom kl 18 og 21. Avstigning for speidere ved Lundedalen fritidsklubb, speiderne går selv med eget utstyr til speiderhuset.

Premieutdeling og avslutning ved leirområdet på søndag ca. klokka 15:00. Henting må skje ved Lundedalen Fritidsklubb.

På grunn av snøforhold kan ekstra skotøy, varme støvler være gunstig. Orienteringen vil forgå i områder med snø, og de som skal løpe orientering må velge klær og sko i forhold til dette. Pakking av privat utstyr som til ordinær helgetur for årstiden.

 

Program:

Fredag 20.april 2018

Klokka Økt/tema

18:00

20:00 Åpning av helgen Innrykk, innsjekk

22:30 Ro i leiren

Lørdag 21.april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost

08:00 Morgensamling/flaggheis/Åpning

08:30 Peff møte

09:00

09:45 100 teori spørsmål

10:00

12:30 Orientering 2 løper, resten teori LUNSJ

12:30

15:15 Praktisk oppgave

15:30

18:30 Matlagingskonkurranse

19:00 Leirbål

22:30 Ro i leiren

Søndag 22. april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost Frokost, husk å smøre niste til rundløype

08:00 Scouts own/flaggheis St.Georg som ramme

08:30 Peff møte

09:00

14:00 Rundløype Kl:12:00-12:30 stoppes konkurransen for matpause

Fritid/venteoppgaver

15:00 Avslutning felles

15:30 Hjemreise

SPOND – Endring av funksjonalitet

SPOND – Endring av funksjonalitet

Speidergruppa har benyttet SPOND i et halvt år og gjort noen erfaringer som gjør at vi ønsker å endre funksjonaliteten noe.

Da vi tok i bruk spond, laget vi en inndeling hvor det ble laget flere undergrupper, patruljer og enheter. Foreldre og speidere ble lagt inn som likeverdige medlemmer i et felles medlemsregister. Tanken bak dette var at speidere kunne gi beskjeder internt i patruljer, til ledere, og foreldre skulle kunne stille spørsmål til ledere i appen. Vi tenkte også at påmeldinger til turer og arrangement skulle komme fra speiderene slik at vi hadde oversikt over hvem som ble med.

I ettertid ser vi at dette ikke var en god løsning. Foreldre svarte på vegne av barn, som igjen svarte for seg selv, og det hele ble veldig uoversiktlig.

Erfaringene gjør at vi ønsker å endre spond-funksjonen fra slik den er i dag til en «barnegruppe». Barnegruppe vil si at hver enkelt speider da blir «hovedmedlemmet» i SPOND og at det knyttes foreldre til denne speideren. Det vil da være mulig for foreldre å akseptere turer / møter på vegne av sitt barn. Dette vil også gjøre det lettere å bruke spond til for eksempel betaling av turer. Turer og aktiviteter kan da betales ved påmelding ved å registrere et betalingskort i appen.

Viktig:

 • Småspeidere vil ikke få anledning til å svare på invitasjoner selv. Disse vil heller ikke få invitasjon til nye spond, her er det kun foreldrene som kan svare på vegne av barnet.
 • Speidere og rovere får anledning til å svare på vegne av seg selv, og får invitasjon til nye spond. Men hver speider vil være knyttet til en eller to forelder/foresatt som vil se alle påmeldinger sitt barn har.
 • For de eldre speiderene er det mulig å tillate at disse selv aksepterer turer og møter, men foreldre vil fortsatt få beskjed om at de har meldt seg på noe.

Endringen medfører dessverre at det må opprettes en ny gruppe i SPOND. I løpet av en uke vil alle få invitasjoner til denne gruppen, og vi ber om at dere aksepterer på vanlig måte. Den gamle spondgruppen – 1Langesund Sjø – vil etter hvert kun bli brukt til båtreservasjon for de som har skipperklarering på båtene.

 

For spørsmål angående SPOND og bruk – ta kontakt med Kim Roar: krgb@live.no

Informasjon om Sjøspeiderleir 2018

Sommeren 2018 arrangerer Nettverk for sjøspeiding en fantastisk leir
på Lindøy i Ryfylke. Både sjøspeidergrupper og landspeidergrupper som
ønsker en minnesrik uke der samhold, sjøvett og seiling er stikkord,
er hjertelig velkomne !
Leiren går fra  lørdag 30. juni til hjemreise lørdag 7. juli. Vi lover
et variert og samlende program tilrettelagt etter den bakgrunnen og
erfaringen speideren har.

Leiren koster kr 2500 pr deltaker.

Endelig påmelding og innbetaling er 25 april 2018.

Innbetaling til kontonr. 26013024099.

Når dere har betalt så er dere påmeldt. Vi henter påmeldingen ut fra banken.

Til dere som har meldt dere på tokt kommer, det mere info etter hvert,
og innbetaling kommer senere.

Har noe spørsmål ta kontakt med Sven Erik eller Oddbjørn.

 

Info om leiren:

https://speiding.no/arrangementer/sjospeiderleir-2018-flagget-til-topps

 

Ryddedugnader i April.

Speidergruppa får også iår anledning til å gjennomføre ryddedugnader i Steinvika, på Ivarssand og på Langøya. Dette er gode inntekter til speidergruppa, vi oppfordrer alle som har anledning til å delta.

 

Steinvika (småspeidere)

Småspeidere og foreldre skal rydde i Steinvika Onsdag 25. april. Ta med rake / rive. Oppmøte på parkeringsplassen i Steinvika kl 17:00.

 

Ivarssand (speidere)

Speidere (troppen) og foreldre skal rydde på Ivarssand Onsdag 25 april. Ta med rake / rive og gjerne trillebår om noen har plass til det.. Lederne tar med griller, så ta med mat og drikke og sitteunderlag. Oppmøte på torvet kl 1800

 

Blomstergudstjeneste:

Blomstergudstjeneste i Langesund Kirke søndag 29 april. Møt opp i speiderskjorte og skjerf kl 10:45. Ta gjerne med noen vårblomster.

 

Langøyadugnad (alle)

Søndag 29 april er årets Langøyadugnad for småspeidere, speidere, rovere og foreldre. Oppmøte og avreise til Langøya etter blomstergudstjenesten : Kl. 1330 i Kongshavn. Ta med:

 • Rive/rake
 • Hansker
 • Redningsvest/seilervest
 • Grillmat og drikke + sitteunderlag.

 

Pinseleir 2018 – Grenland Krets

Grenland Krets innbyr til jubileumsleir i Fritidsparken i Skien helgen 18 – 21 mai (pinsehelgen).

Aktivitetene blir lagt opp etter antall og alder på deltakerene, men det vil være mulighet til å benytte alle fasiliteter i Fritidsparken (feks svømmehall, klatrepark, osv).

Leiren koster kr 600.- pr person og mat og alle aktiviteter er da dekket.

Mer informasjon og påmelding kommer på patruljemøtene, frist for påmelding til lederene er 23 mars (NB! ENDRET PÅMELDING PÅ GRUNN AV FRIST TIL KRETSEN).

 

Informasjon om Tokt og Sjøspeiderleir 2018

Sommeren 2018 arrangerer Nettverk for sjøspeiding en fantastisk leir på Lindøy i Ryfylke. Både sjøspeidergrupper og landspeidergrupper som ønsker en minnesrik uke der samhold, sjøvett og seiling er stikkord, er hjertelig velkomne !

Leiren går fra  lørdag 30. juni til hjemreise lørdag 7. juli. Vi lover et variert og samlende program tilrettelagt etter den bakgrunnen og erfaringen speideren har. 

Programmet blir delt opp i økter hver dag, og det blir seilende haik for alle i troppsalder, hovedleiren finner sted på Lindøy, en liten øy utenfor Stavanger, mens haikene blir på øyene rundt i Ryfylke. 

Både  Sjøspeidergrupper  og  sjøinteresserte  speidergrupper  er  invitert  til  å  bli  med. Under  mottoet  FLAGGET TIL TOPPS  skal  leirdeltakerne  vise  hverandre  og  folk  rundt  hva  sjøspeiding er. 

 Dette  er  noe  av  det  du  kan  oppleve  på  leiren:  

 • En  uke  med  gode  leiropplevelser 
 • Sjøhaik 
 • Variert  og  spennende  program 
 • Leirbål 
 • Ta  sjansen  (forhåndsoppgave  for  gruppe) 
 • Seiling  og  båtbruk 
 • Utfordringer  og  ny læring 

 

Tokt 

Det arrangeres felles tokt med flere andre sjøspeidergrupper fra øst- og sørlandet til og fra Stavanger.  Foreløpig seilingsplan er:  

Til Stavanger  Fra Stavanger: 
23. juni avgang fra Langesund til Tomøysundet  evnt  Lyngør  med st. Hansfeiring.   7. juli fra  Lindøy,  

 

24. Grimstad  7. juli Sirevåg 
25. Søgne/Ny Hellesund  8. juli Hidra/Lista,  
26. juni: Farsund  9. juli Korshavn/Sælør (Lindesnes) 
27. juni: Egersund  10. juli Søgne  evnt  Ternevika (Kristiansand) 
28. juni: Tananger  11. juli Grimstad  
29. juni: Skudeneshavn  12. juli  Nessundholmen (Kragerø) 
30: juni: Stavanger til Lindøy  13. Juli Ankomst Langesund 

Vi regner med å ta både Pontos og Kaldor med til Stavanger, og trenger mannskap begge veier. For de som ikke reiser med båter blir det busstransport til og fra Stavanger. Mer informasjon om tider kommer senere.

Priser: 

 • Tokt kr 200 pr døgn (1200 for toktet frem eller tilbake). Dersom mannskapssituasjon tillater kan det være mulig å mønstre av / på underveis. Den enkelte må da selv sørge for transport til aktuell havn. 
 • Leir kr 2500 pr deltaker (rabatter for søsken). Mer informasjon om dette kommer.  

 

Annen informasjon: 

Om leiren: https://speiding.no/arrangementer/sjospeiderleir-2018-flagget-til-topps

Sjøspeiding. No: http://www.sjospeiding.no/ 

Om Lindøy: https://no.wikipedia.org/wiki/Lind%C3%B8y 

For å starte planlegging av tokt og leir trenger vi en foreløpig oversikt over hvor mange som ønsker å være med på tokt, og hvor mange som regner med å bli med på leiren.  Merk at dette er IKKE en bindende påmelding, kun en undersøkelse for å fordele mannskap på båtene. Meld tilbake til lederene innen 1. mars for å angi ønske for tokt. (Det blir også delt ut informasjonsskriv på speidermøte).

 

 

 

 

 

  Sett kryss!