Speideraktiviteter i corona-tider

Oppdatering 9 november 2020:

Retningslinjer og regler for hvordan lag og foreninger skal forholde seg til Covid19-situasjonen endres stadig. Tidlig i november ble det gitt nye restriksjoner og begrensninger for å hindre smittespredning, men i motsetning til våren 2020 er tiltakene i større grad rettet mot lokal håndtering. Fritidsaktiviteter er en viktig del av livet og den sosiale arenaen til barn og unge under 20 år, og det er stort fokus på å tilrettelegge for aktiviteter for denne aldersgruppen.

Speideren skal være et trygt sted å være. Både foreldre og speidere skal oppleve at det er trygt å sende barna på våre aktiviteter. Norges Speiderforbund følger retningslinjene som gis for organisert breddeidrett, hvor et viktig punkt er at vi kan fravike avstandsreglene i de tilfeller hvor aktivitetene krever dette. Det kan for eksempel være i forbindelse med møter og instruksjoner inne på huset, eller på turer i naturen hvor barna sitter/går med avstand mindre enn 1 meter.

Det oppfordres også til å ikke dele utstyr. Det vil i praksis si at alle speidere må ha med eget utstyr på speidermøtene (for eksempel kniv, skriveblokk, blyant, etc). I de tilfeller hvor vi benytter felles utstyr på huset, skal dette rengjøres mellom hver bruker. Lederne er ansvarlige for dette, men vi ber også om at alle speiderne hjelper oss med dette.

Det er imidlertid viktig å være klar over at vi ikke kan eliminere smitterisiko helt. Vi har ikke mulighet til å ta spesielle hensyn til enkeltpersoner, og dersom enkelte speidere har foresatte i risikogrupper, må de selv vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på våre aktiviteter.

Speidergruppa har jevnlig dialog med kommunelege Anders Mølmen, og følger hele tiden de rådene vi får fra kommunale myndigheter.  Vi tilpasser aktivitetsnivået til de reglene som gjelder til enhver tid, og flere kan derfor oppleve at det vil være forskjellige aktiviteter for de forskjellige patruljene.

Aktivitetene i speidergruppa er tredelt:

 • Småspeiderne (3-4 klasse på barneskolen)
 • Stifinnerne (5-7 klasse på barneskolen)
 • Vandrene (8-10 klasse på ungdomsskolen)

Småspeiderne har egne møtetider, mens stifinnere og vandrere har samme møtetid, men vil ha adskilte aktiviteter. For eksempel vil den ene gruppen være ute på tur/utemøte, mens den andre er inne på huset. De som er inne på huset vil også være delt i to, slik antallet nærkontakter vil bli redusert.

For å være i stand til å opprettholde aktivitetene i disse tider, trenger vi hjelp fra dere foreldre. Noen viktige retningslinjer må vi be dere om å være nøye med:

 • Dersom barnet er syk med influensaliknende symptomer (halsvondt, feber, forkjølelse), skal det IKKE delta på speideraktiviteter.
 • Dersom et familiemedlem i samme husstand av speideren tester positivt (for eksempel far/mor, søster), skal barnet ikke delta på speideraktiviteter.
 • Dersom en av våre speidere eller ledere skulle teste positivt på covid-19, vil aktivitetene i den gruppen barnet tilhører bli midlertidig stoppet.
 • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg på området under møter og aktiviteter. Foreldre og andre må oppholde seg i bilene eller utenfor gården når vi er på speiderhuset, eller utenfor brygga når vi er i Kongshavn.
 • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.

Informasjon om smittevernhåndtering på speidermøter.

Gjeldende pr. 19. august og inntil ny beskjed blir gitt:

Speidergruppa forholder seg til myndighetenes retningslinjer for arrangement. I retningslinjene gis det unntak fra 1-meters reglen for blant annet leir, møter, etc for personer under 20 år inklusive de lederne/arrangørene som er nødvendig for å gjennomføre arrangmentet.

Bamble Kommune registrerer og følger opp alle arrangement hvor mer enn 20 personer er samlet i kommunen. De ukentlige møtene for speiderne (troppen) er meldt inn via kommunens meldeskjema, og er akseptert gjennomført.

For speidermøtene vil det si at vi kan gjennomføre seilmøter og innemøter som vanlig, men med enkelte tiltak for å begrense smittespredning:

 • Det er kun speidere under 20 år, og de ledere/assistenter som deltar i gjennomføring av møtet som skal oppholde seg ute på brygga under møter. Foreldre og andre må oppholde seg på utsiden av «sperringene».
 • Alle som deltar på speidermøte må registreres ved påmelding i spond.
 • Det skal utvises god hygiene under speidermøter, alle må vaske hender før og etter speidermøter.
 • Hvis du har symptomer på influensaliknende sykdom (halsvondt, feber, forkjølelse, etc), skal du ikke delta på speidermøter.
 • Det tilrettelegges for mulighet til håndvask / spriting for de som ønsker det.
 • Speiderne er delt inn i patruljer, og har tildelt sine båter. Det vil være begrenset fysisk kontakt mellom patruljene. Det er delt i barne- og ungdomsskole, og det er kun barn fra samme skolekrets som deltar på speidermøter. 

 

I de tilfeller hvor barna har familiemedlemmer som er i risikogrupper for covid-19 sykdom, må foreldre / foresatte vurdere om det er forsvarlig at barna deltar på aktiviteter.

Oppstart speider august 2020

Våren 2020 ble spesiell for de aller fleste. På grunn av restriksjoner fra myndighetene måtte vi også redusere og finne alternative måter å gjennomføre aktiviteter på. Noe ble dessverre avlyst, men vi klarte å gjennomføre seilmøter og sommertokt i noe begrenset omfang og program.

I slutten av juni kom imidlertid en viktig avklaring fra myndighetene som fortsatt er gjeldende; At avstandskravet på 1 meter kan fravikes for personer under 20 år (og arrangørene) som deltar på fritidsaktiviteter. Dette var en svært viktig avklaring for oss, da den gir åpning for at vi kan gjennomføre møter, turer og seilaser mer eller mindre som normalt.

Bamble Kommune har en sær-regel som sier at alle arrangement skal meldes til kommunen. Dette gjelder ikke ordinære møter eller samlinger der hvor det kun er deltakere under 20 år pluss ledere.

Aktivitetene høsten 2020 startes med dette som bakgrunn: Vi tar sikte på normal aktivitet, men ber om alles hjelp til å ivareta håndhygiene og smittevern. Er du syk – skal du ikke delta på speideraktiviteter.

 

Høsten 2020

Lederne er i gang med å planlegge høsten 2020.  Vi forsøker å starte seilmøtene litt tidligere enn vanlig denne høsten, slik at vi skal komme godt i gang med aktivitetene. Aktivitetene legges fortløpende ut i spond-appen. Minner om at spond er vår kommunikasjonskanal til speidere og foreldre, og ber alle om å følge med på informasjon her.

Småspeidere: Nytt av året er at vi for første gang tar inn 3.klasse i småspeideren. Innbydelse til nye medlemmer sendes ut ved skolestart. Oppstart for 3. klassingene vil være i uke 40.

De som starter i 4 klasse starter speidermøter 19 august. For småspeiderne vil det bli et foreldremøte i oktober. Møtet har til hensikt å «forberede» de nye speiderforeldrene (og småspeiderne) på hva vi gjør og hvordan gruppa driver.

Speidere/Troppen: Første møte for speiderne (5-10 klasse) er onsdag 19 august.  De som starter i 5. klasse er nå ferdig med småspeidertiden og starter som aspiranter i troppen 19 august. Aspirantene følger møter og aktiviteter til resten av troppen, men vil ha noe tilpassede aktiviteter frem mot speideropptaket før jul. Patruljene blir noe endret i høst. Informasjon om dette kommer på første møte.

Roverlaget: Roverlaget følger møtetider til troppen frem til høstferien (seilmøter). Rovere vil ha noe opplæring på Pontos og vil bidra som assistenter på troppsmøter og -turer.

Ledige plasser i speidergruppa høsten 2020

Vil du bli sjøspeider? Speidergruppa har noen ledige plasser for småspeidere til høsten.

Småspeidere er de som starter i 3. eller 4. klasse på barneskolen. Vi tar primært inn barn som tilhører Langesund Skolekrets, men kan vurdere andre steder i Bamble dersom det er spesielle forhold eller tilhørighet til Langesund.

Småspeiderne har møter hver onsdag kl 17-18. I sommerhalvåret holder vi til i Kongshavn i Langesund, hvor hovedaktivitetene er å lære grunnleggende ro- og seiling, samt utforske havet og det som bor der.. På vinteren har vi møter på Speiderhuset på Nustad Gård, hvor vi lærer om natur, dyr og gjør aktiviteter sammen med andre!

Speiding er en sosial aktivitet og bidrar til å bygge vennskap, lære praktiske ferdigheter, i tillegg til å lære om natur og miljø. Se mer på Norges speiderforbund: https://blispeider.no/ for informasjon»

Vi kan ikke garantere plass til alle, men send en forespørsel til post@pontos.no, så setter vi barnet på venteliste og tar kontakt når det nærmer seg oppstart.

 

Sommertokt 2020

Det blir sommertokt!

Myndighetene har 17/6 gjort endringer i regelverket knyttet til aktiviteter for barn og unge i sommer:

«Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

..personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet..»

Vi har også fått tilbakemelding fra Kommunelege Anders Mølmen, som har gitt tilslutning til vår plan for gjennomføring av tokt.

Lederne i gruppa har diskutert og undersøkt med andre speidergrupper, og besluttet at det på bakgrunn av dette er mulig å gjennomføre tokt i sommer. Toktet er åpent for speidere (stifinnere og vandrere), innbydelse og informasjon er sendt i spond.

Minner om hovedreglene for all aktivitet:

 • Du skal ikke delta om du, eller noen i nær familie er syke.
 • Utvise god hånd- og hostehygiene.

 

Informasjon om aktiviteter i 1.Langesund Sjø – oppdatert 02.06.2020

Norges Speiderforbund har gitt klarsignal til aktiviteter som innebærer fysiske møter. Selv om  enkelte aktiviteter kan starte, vil det fortsatt være tydelige begrensninger og en felles forståelse om at vi fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I speidergruppa vil vi etter beste evne legge til rette for noen aktiviteter i ukene fremover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

For alle aktiviteter i speidergruppa er det viktig at alle forholder seg til de reglene som til enhver tid gjelder, både avstandskrav og krav til hånd- og hostehygiene.

Møter:

Fra og med 3 juni gjennomføres seilmøter til vanlige tider: (møteinnkallinger kommer i SPOND)

 • 1700-1800 Småspeidere – Walker Bay-båter
 • 1800-2000 Stifinnere (barneskolen) – Askeladder og Walker Bay
 • 1800-2000 Vandrere (ungdomsskolen) – Maxiene
 • 2000-2100 Rover / ledermøte (Pontos)

For alle aktiviteter gjelder:

 • Du skal ikke delta på aktiviteter dersom du er syk, eller har noen i nær familie/husstand som er syke, eller har symptomer på luftveissykdommer.
 • Alle speidere, ledere og foreldre skal vise god håndhygiene, med håndvask der hvor det er mulig, eller håndsprit. Alle skal vaske hender grundig rett før de drar til, og etter at de kommer hjem fra speideraktiviteter.

 

Sommertokt 2020

Pr. 1 juni er det ikke avklart om vi kan gjennomføre sommertokt. Beslutning vil bli tatt så snart vi har oppdaterte retningslinjer fra forbundet.

Under et sommertokt er vi avhengige av å kunne overnatte i båtene, og bor dermed svært tett uten muighet for å overholde avstandskrav

Endring i kommunikasjonskanal for speidergruppa

Til alle speidere, rovere, foreldre og ledere i 1. Langesund sjøspeidergruppe:

Endring i kommunikasjonskanal for speidergruppa

Speidergruppa har det siste året har vi hatt flere måter å sende ut informasjon til medlemmene i gruppa: papirlapper, epost, spond og kalender/info på hjemmesidene 1langesundsjo.no. Vi ser at det er lett for at informasjon ikke kommer frem, blir ført dobbelt, eller feil i en kanal i forhold til en annen. For å sikre at det er rett informasjon som kommer ut, ønsker speidergruppa å ha en felles måte å gjøre dette på i fremtiden.

Gruppetinget besluttet derfor på møte 28. november å gå for SPOND som informasjonskanal om møter og andre aktiviteter i forbindelse med speidergruppa.

Alle planlagte aktiviteter og informasjon om møter vil fremover komme som aktiviteter eller arrangementer i SPOND. Den enkelte speider/forelder kan bekrefte deltakelse på møter, men det er ikke nødvendig å skrive innlegg til hele gruppa om at man ikke kommer av en eller annen grunn – det holder å melde seg av arrangementet. Beskjeder om arrangementet (for eksempel ta med grillmat eller spesielle ting på møtene) vil bli opplyst i arrangementet.

I og med at SPOND er valgt som primær informasjonskanal, oppfordrer vi alle som ikke har lastet ned appen til å gjøre dette. Om du velger å bruke spond, vil informasjon bli sendt til den registrerte e-postadressen, men vær obs på at du da ikke vil kunne få all info.

Tilgang til vår gruppe på spond? Bruk denne lenken: for å søke tilgang: https://group.spond.com/OWPTT

Hjemmesidene:

Hjemmesiden 1langesundsjo.no vil bestå, men denne endres til å bli en ren informasjonsside om speidergruppa. Kalenderen vil bli fjernet fra hjemmesiden og alle aktiviteter vil komme som arrangement i spond. Endringene vil bli utført innen årsskiftet 2018/2019. En forsmak på oppsett kan ses på www.pontos.no, hvor siden er under utvikling.

E-postadressene til lederne vil fortsatt være aktive.

Det er vurdert til at vi ikke benytter facebook på grunn av at det er mange som ikke har kontoer der. FB har i tillegg 13-års aldergrense, som gjør at vi ikke vil få med de yngre speiderene på dette. SPOND er en lukket plattform man må ha invitasjon for å delta på, og er vurdert å være et sikrere og mer fleksibelt alternativ enn facebook.

På vegne av lederene:

Kim Roar Garstad-Berg

Oppstart speidermøter høsten 2018

Speidermøtene starter denne uken.

Onsdag 22. august er første møtedag:

 • Kl 1700 for småspeidere (de som begynner i 4. og 5. klasse denne høsten)
 • Kl 1800 for speidere (de som begynner i 6 klasse og eldre denne høsten)

Oppmøte for begge vil være på speiderbrygga i Kongshavn. Husk redningsvest.

Roverene vil ha et eget opplegg, men er velkomne til å delta på seilmøter og patruljemøter hver onsdag kl 18.

Kalenderen vil etterhvert bli oppdatert med terminliste og aktiviteter. Følg også med på SPOND for informasjon.

Informasjon om kretsbanner konkuranse – 20-22 april

Litt informasjon om helgens kretsbanner konkuranse:

Årets konkurranse foregår i området rundt 1.Heistad sitt klubbhus og leirområde. Det pågår fotballturnering i nærheten samme helg, så derfor kan det bli noe kø lørdag og søndag.

Innsjekk foregår ved speiderhuset fredag mellom kl 18 og 21. Avstigning for speidere ved Lundedalen fritidsklubb, speiderne går selv med eget utstyr til speiderhuset.

Premieutdeling og avslutning ved leirområdet på søndag ca. klokka 15:00. Henting må skje ved Lundedalen Fritidsklubb.

På grunn av snøforhold kan ekstra skotøy, varme støvler være gunstig. Orienteringen vil forgå i områder med snø, og de som skal løpe orientering må velge klær og sko i forhold til dette. Pakking av privat utstyr som til ordinær helgetur for årstiden.

 

Program:

Fredag 20.april 2018

Klokka Økt/tema

18:00

20:00 Åpning av helgen Innrykk, innsjekk

22:30 Ro i leiren

Lørdag 21.april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost

08:00 Morgensamling/flaggheis/Åpning

08:30 Peff møte

09:00

09:45 100 teori spørsmål

10:00

12:30 Orientering 2 løper, resten teori LUNSJ

12:30

15:15 Praktisk oppgave

15:30

18:30 Matlagingskonkurranse

19:00 Leirbål

22:30 Ro i leiren

Søndag 22. april 2018

Klokka Økt/tema

07:00 Vekking/morgenstell/Frokost Frokost, husk å smøre niste til rundløype

08:00 Scouts own/flaggheis St.Georg som ramme

08:30 Peff møte

09:00

14:00 Rundløype Kl:12:00-12:30 stoppes konkurransen for matpause

Fritid/venteoppgaver

15:00 Avslutning felles

15:30 Hjemreise

SPOND – Endring av funksjonalitet

SPOND – Endring av funksjonalitet

Speidergruppa har benyttet SPOND i et halvt år og gjort noen erfaringer som gjør at vi ønsker å endre funksjonaliteten noe.

Da vi tok i bruk spond, laget vi en inndeling hvor det ble laget flere undergrupper, patruljer og enheter. Foreldre og speidere ble lagt inn som likeverdige medlemmer i et felles medlemsregister. Tanken bak dette var at speidere kunne gi beskjeder internt i patruljer, til ledere, og foreldre skulle kunne stille spørsmål til ledere i appen. Vi tenkte også at påmeldinger til turer og arrangement skulle komme fra speiderene slik at vi hadde oversikt over hvem som ble med.

I ettertid ser vi at dette ikke var en god løsning. Foreldre svarte på vegne av barn, som igjen svarte for seg selv, og det hele ble veldig uoversiktlig.

Erfaringene gjør at vi ønsker å endre spond-funksjonen fra slik den er i dag til en «barnegruppe». Barnegruppe vil si at hver enkelt speider da blir «hovedmedlemmet» i SPOND og at det knyttes foreldre til denne speideren. Det vil da være mulig for foreldre å akseptere turer / møter på vegne av sitt barn. Dette vil også gjøre det lettere å bruke spond til for eksempel betaling av turer. Turer og aktiviteter kan da betales ved påmelding ved å registrere et betalingskort i appen.

Viktig:

 • Småspeidere vil ikke få anledning til å svare på invitasjoner selv. Disse vil heller ikke få invitasjon til nye spond, her er det kun foreldrene som kan svare på vegne av barnet.
 • Speidere og rovere får anledning til å svare på vegne av seg selv, og får invitasjon til nye spond. Men hver speider vil være knyttet til en eller to forelder/foresatt som vil se alle påmeldinger sitt barn har.
 • For de eldre speiderene er det mulig å tillate at disse selv aksepterer turer og møter, men foreldre vil fortsatt få beskjed om at de har meldt seg på noe.

Endringen medfører dessverre at det må opprettes en ny gruppe i SPOND. I løpet av en uke vil alle få invitasjoner til denne gruppen, og vi ber om at dere aksepterer på vanlig måte. Den gamle spondgruppen – 1Langesund Sjø – vil etter hvert kun bli brukt til båtreservasjon for de som har skipperklarering på båtene.

 

For spørsmål angående SPOND og bruk – ta kontakt med Kim Roar: krgb@live.no