Stiftelsen S/S Pontos avvikles 1. januar 2017

Med bakgrunn i de siste årenes økonomiske utvikling har styret i stiftelsen S/S Pontos har valgt å avvikle stiftelsen med virkning fra 1. januar 2017. Alle verdier inklusive båtene S/S Pontos og Viking tilbakeføres i henhold til vedtektene til 1. Langesund Sjøspeidergruppe.

Stiftelsen S/S Pontos ble opprettet i 1998 i hensikt å eie og drive et større fartøy for speidergruppa. Stiftelsen kjøpte inn den første Pontos i 1998, og fornyet til nåværende fartøy i 2009. I 2010 ble også Viking kjøpt inn av stiftelsen, til disposisjon for speidergruppa.
Stiftelsen har siden oppstarten hatt en god økonomi, i all hovedsak takket være inntekter fra bingodrift på Stathelle. Etter oppstarten i 1998 og noen år fremover var også Pontos sertifisert for chartertrafikk, og det ble gjennomført flere turer som gav stiftelsen ekstra inntekter.

Høsten 2015 meldte Tecnobingo at de ikke lenger ønsket Stiftelsen S/S Pontos som entrepenører i bingodriften. Begrunnelsen for avgjørelsen var at Tecnobingo ønsket å fortsette med entrepenører som bidro inn mot lolkalmiljø eller arbeid med barn og unge. Tecnobingo mente at Stiftelsen S/S Pontos ikke gjorde noe av dette. Stiftelsen protesterte på beslutnigen, men kom ingen vei med vår argumentasjon om at vi i høyeste grad støtter både lokalmiljø og arbeid med barn og unge.

Stiftelsen mistet dermed sin eneste sikre inntekt, og har i hele 2016 driftet på oppsparte midler, og det har ikke vært mulig for stiftelsens styre å finne alternative inntektskilder som kan erstatte bingodriften. Styret i stiftelsen ser dermed ingen mulighet til å opprettholde drift av stiftelsen i sin nåværende form etter de vedtekter stiftelsen har.

Med bakgrunn i dette har styret vedtatt å avvikle Stiftelsen S/S Pontos i henhold til lotteri-og stiftelsesloven §46 a) med virkning fra 1. januar 2017. Gruppetinget i 1.Langesund Sjø har gitt tilslutning til vedtaket.

Alle verdier tilhørende stiftelsen tilbakeføres til 1. Langesund Sjøspeidergruppe. Dette gjelder:
– Eierskap S/S Pontos NOR8531 / LD3926
– Eierskap Viking HAV385
– Kontantbeholdning Bamble & Langesund Sparebank inkl. låste midler til bryggeoppgradering.
– Båthenger NN5040

Overføring av midler og ansvarsforhold vil starte i januar 2017.

Stiftelsen har ved avviklingstidspunktet ingen kreditorer.

Det er opprettet et avviklingsstyre for stiftelsen, som er identisk med stiftelsens opprinnelige styre pr. oktober 2016
– Leder avviklingsstyre: Kim Roar Garstad-Berg
– Medlem: Sven Erik Isaksen
– Medlem: Morten Lippert
– Medlem: Vegard Lunde
– Medlem: Magne Svendsen

Andre forhold:
– Nettsidene www.pontos.no stenges ned innen utgangen av 2016
– E-postadresser mail@pontos.no avvikles innen 1. april 2017

Mer informasjon eller kontakt:
Avviklingsstyrets leder: Kim Roar Garstad-Berg, krgb@live.no , tlf 970 00 707

Legg igjen en kommentar