Agenda 2021 – Landsleir over hele Norge!

Speidergruppene i Bamble har siden november i fjor planlagt vår versjon av landsleiren Agenda 2021. Omtrent 70 påmeldte speidere, rovere og ledere ser frem til noen fine dager på Bjørkøya.

Ledere i speidergruppene var for noen uker siden på befaring på området, og kan melde om et flott leirområde med god plass, offentlige toaletter og tilgang til både strøm, vann og dusjer. Vi har satt av leirbålsområde, aktivitetsområde og fått plass til både små og store speiderbåter.

Programmet for leiren er på det nærmeste klart og omfatter både praktiske speideroppgaver, miljøfokus og minnerike opplevelser. Det blir seilas med små og store båter, dagstur til Langøya, aktiviteter på Bjørkøya og området rundt.

Det er imidlertid et stort usikkerhetsmoment for hele leiren.. For å kunne gjennomføre som planlagt er vi avhengig av at det tillates arrangementer for inntil 100 personer (det som kalles gjenåpningstrinn 2 i nasjonal plan). Det kan heller ikke være særskilte tiltak i Grenland slik det er nå, da de aller fleste aktiviteter for barn og unge er stoppet. Situasjonen gir oss en stor usikkerhet, men vi håper og tror at det innen slutten av juni skal være mulig å gjennomføre leiren som planlagt.

Norges Speiderforbund jobber med å utarbeide konkrete tiltak og forslag til smittevernhåndtering under sommerens leire. Hva disse tiltakene konkret er vet vi ikke ennå, men gir informasjon om dette så snart vi har fra forbundet. Det viktigste tiltaket er å følge de regler som har vært det siste året: være frisk – holde avstand – vaske hender.

Vi lager også en egen beredskapsplan for leiren, som blant annet skal beskrive hva vi gjør om det er mistanke om sykdom under leiren. Et sentralt punkt i dette er inndeling i patruljer som vil fungere som kohorter under leiren, og at vi planlegger for avstand mellom alle patruljer. Vi er også klar over at det er mange familier som må ta spesielle hensyn til smitterisiko, både i forbindelse med sykdom og arbeid. De enkelte må selv vurdere om det er forsvarlig at sine barn deltar på leiren utfra situasjonen på gjennomføringstidspunktet.

Leirkomiteen vil ta en endelig beslutning om gjennomføring av leir innen 14 juni. Innen den dagen bør det være avklart om Grenland trenger egne retningslinjer, eller om vi kan følge nasjonal gjenåpningsplan – som pr i dag antyder at vi kan gå til nivå 2 i slutten av mai eller tidlig i juni. Det vil i praksis si at endelig påmelding med innbetaling av leirkontigent kommer etter 14 juni, med forfall 22. juni. Det er fullt mulig å trekke seg fra leir uten kostnad før forfall av leirkontigenten, 22. juni, men etter dette vil kontingent kun bli delvis refundert. Dette er nødvendig for at vi skal kunne bestille inn nødvendig mat, materiell, osv til leiren. Praktisk informasjon om leir sendes ut kort tid etter 14 juni.

Vi krysser fingrene og håper på en fin sommeruke på Bjørkøya!

Bilde over Bjørkøya og leirområdet

Legg igjen en kommentar